Tutkimusetiikka

Suomen ympäristökeskus (Syke) on  sitoutunut toimimaan eettisesti ja vastuullisesti sekä noudattamaan avoimen tiedon ja tieteen periaatteita. Huolehdimme ennakoivasti osaamisemme ajantasaisuudesta ja parannamme toimintaamme jatkuvasti ja järjestelmällisesti. Suomen ympäristökeskuksella on julkaisulinjaukset ja tutkimusdatapolitiikka, joiden mukaisesti tuotamme avointa tietoa.

Suomen ympäristökeskus on sitoutunut noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita. EU-yhteistyössä Suomen ympäristökeskus hyödyntää TENKin ohjeiden kanssa linjassa olevaa eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestö, ALLEAn (All European Academies) tutkimuseettistä toimintaohjetta "The European code of conduct for research integrity – revised edition".

Muodollinen vastuu tutkimuseettisten ohjeiden noudattamisesta on pääjohtajalla. Tutkimusjohtaja puolestaan vastaa tutkimuksen laadusta ja edistää tutkimuseettisten periaatteiden toteutumista. Suomen ympäristökeskuksessa on kaksi TENKin kouluttamaa tutkimusetiikan tukihenkilöä.

Julkaistu 17.7.2020 klo 13.49, päivitetty 13.1.2023 klo 11.41
Aihealue:
Kohderyhmä: