Tutkimus- ja kehittämishankkeet

SYKEn ympäristötutkimuksen tavoitteena on hyvä ja turvallinen elinympäristö, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen sekä ympäristöhaittojen ehkäiseminen. SYKEssä on käynnissä lähes sata EU-hanketta sekä pari sataa muuta tutkimus- ja kehittämishanketta. Suurin osa hankkeista on yhteistyöhankkeita kotimaisten ja ulkomaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.

Julkaistu 28.4.2013 klo 10.35, päivitetty 5.2.2018 klo 12.05

Aihealue: