Virtavesikunnostusten edistäminen Euroopassa (RESTORE)

Tavoitteet

RESTORE -hankkeen tavoitteena on kannustaa eri Euroopan maita virtavesien kunnostukseen kohti virtavesien hyvää ekologista tilaa. Hanke tukee siten myös vesipuitedirektiivin ja vesienhoitolainsäädännön tavoitteita.

rheinfelden_small_natural fish pass.jpg

Kuva 1. Luonnonmukainen ohitusuoma Rheinfeldenissä Saksan ja Sveitsin rajalla.

Virtavesikunnostusten myötä on mahdollista myös vähentää tulvariskejä ja saavuttaa lisäksi muita sosio-ekonomisia etuja. Tavoitteen saavuttamiseksi hanke pyrkii edistämään virtavesikunnostuksia hyvän hallinnon ja hyvien käytäntöjen avulla. Näitä tukevia osatavoitteita ovat:

  • Tunnistaa virtavesikunnostuksia estäviä tekijöitä 
  • Tehostaa hyvien kunnostuskäytäntöjen ja ajankohtaisen tiedon levitystä eri maiden välillä kehittää olemassa olevia ja rakentaa uusia kansallisia ja erityisesti kansainvälisiä yhteistyöverkostoja 
  • Kehittää tiedon välityksen työkaluja sekä järjestää tiedon välitykseen sopivia tapahtumia

Hankkeessa virtavesien kunnostuksiin liittyviä tapaustutkimuksia ja käytäntöjä verrataan Euroopan pohjoisen, läntisen, itäisen ja eteläisen osien välillä. Tietoja kerätään seuraavista maista:

  • Pohjoinen alue: Suomi (vastuumaa), Ruotsi, Norja, Viro ja Puola
  • Läntinen alue: Iso-Britannia (vastuumaa), Irlanti, Saksa, Hollanti, Tanska, Itävalta ja Belgia
  • Eteläinen alue: Italia (vastuumaa), Espanja, Portugali, Kreikka, Slovenia ja Ranska
  • Itäinen alue: Romania, Bulgaria ja Unkari (Hollanti vastuumaana)

Hankkeen omat englanninkieliset verkkosivut löytyvät oikean palstan linkin kautta.

restore-visual-hi-res_small.jpg

Julkaistu 4.9.2013 klo 15.27, päivitetty 21.10.2013 klo 9.36

Kohderyhmä: