Vesivoimatuotannon rooli sähkömarkkinoilla: vaikutukset päästöihin ja windfall-voittoihin

Hanke lyhyesti

Hankkeessa hyödynnetään sähkön reaaliaikaiseen hinnoitteluun liittyvää pitkän aikavälin simulointimallia jonka avulla analysoidaan vesivoimatuotannon strategista roolia Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Sellaiset sähkömarkkina-alueet, joilla vesivoimatuotanto on merkittävässä asemassa, ovat alttiita markkinavoiman väärinkäytölle. Erilaisten skenaarioiden avulla tutkitaan vesivoiman tuotantostrategioiden vaikutusta kulutettuun energian määrään, hintoihin ja kapasiteettirakenteeseen. Hankkeessa tarkastellaan myös eri vesivoimastrategioiden vaikutusta päästöihin, kustannuksiin sekä windfall-voittoihin. Tulosten pohjalta esitetään politiikkasuosituksia.

Lisätietoja

Erikoistutkija Maria Kopsakangas-Savolainen, Suomen ympäristökeskus SYKE. etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 24.4.2013 klo 10.13, päivitetty 5.2.2015 klo 10.44