Vesivastuullisuuden kansallinen edistäminen (VesivastuuFI)

Tavoitteet

VesivastuuFI-hanke vastaa vesivastuullisuuden kansallisen kehittämisen koordinoinnista Suomessa. Hankkeen päätavoite on tukea suomalaisten yritysten vesivastuullisuuden pitkäjänteistä ja johdonmukaista ohjausta kytkeytyen eri ministeriöiden yhdessä asettamiin päämääriin, viimeisimpään tutkimustietoon pohjautuen ja uusia tutkimus- ja kehitystarpeita tunnistaen. 

Hanke tukee suoraan Suomen vesialan kansainvälisen strategian (2018) toimeenpanoa sen vuoden
2022 toimintasuunnitelman mukaisesti ja Vesivastuu2030-hankkeen suositusten käytäntöön vientiä. Hanke myös vastaa Glasgow'n COP26 Fair Water Footprints-julistuksen ensimmäisen kansallisen toimintasuunnitelman kehittämisestä.

 

Lisätietoja

Erikoistutkija Suvi Sojamo, Suomen ympäristökeskus SYKE, 
etunimi.sukunimi@syke.fi, p. +358 295 251 049

Julkaistu 2.6.2022 klo 10.59, päivitetty 18.10.2022 klo 17.21