Vesistöjen puhtautta edistämässä uusin menetelmin (WaterPlus)

 Rahoittajan logo.
 
 Rahoittajan logo.
 Rahoittajan logo.

Kuva Manu Eloaho/Xamk

WaterPlus - Vesistöjen puhtautta edistämässä uusin menetelmin -hankkeessa kehitetään vesistöihin kohdistuvien hulevesistä peräisin olevien haitta-aineiden, erityisesti mikromuovien, analysointia ja monitorointia. Lisäksi tavoitteena on mikro- ja makromuovien havainnointiin liittyvien näytteenotto- ja vähentämismenetelmien kehittämistyö.

Hulevesien kautta vesistöihin huuhtoutuvat haitta-aineet ja ravinteet on tunnistettu yhdeksi tärkeäksi vesistöihin kohdistuvan kuormituksen lähteeksi. Kuormituksen hallinnan kannalta on tärkeää selvittää hulevesin sisältämät epäpuhtaudet. Tiedon saamiseksi onkin tarpeen kehittää ja testata uusia monitorointi- ja puhdistustekniikoita. Kansalaishavaintoja voidaan käyttää apuna vesistöjen tilan havainnoinnissa ja siten kohdentaa tutkimusta ja toimenpiteitä tietyille alueille.

Hankkeen toimenpiteet ovat seuraavat:

  1. Etelä-Savon vesistöjen nykytilaselvitys mikro- ja makromuovien ja haitta-aineiden osalta
  2. Kansalaishavaintojen kyteminen osaksi vesistöjen tilanseurantaa
  3. Monitorointimenetelmien pilotointi demonstraatiokohteissa
  4. Menetelmien kehittäminen muovien torjuntaan
  5. Ympäristötiedon jakamiseen soveltuvan alustan kehittäminen vesistötutkimuksen tarpeisiin – Case Mikkeli
  6. Viestintä, tiedottaminen ja tulosten jalkauttaminen

Hankkeessa kehitettävillä ja testattavilla näytteenotto- ja analysointimenetelmillä vesistä saadaan entistä nopeammin kattavampaa ja vertailukelpoisempaa tietoa. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tietoa erilaisista menetelmistä, jotka soveltuvat mikromuovien torjuntaan vesistöistä. Kansalaishavainnot ja yhteinen tietoalusta luovat edellytyksiä entistä laajemman aineiston keräämiselle sekä edesauttavat vesistöjen puhtaana pitämistä.

WaterPlus - Vesistöjen puhtautta edistämässä uusin menetelmin -hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Suomen ympäristökeskus. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta.

Yhteystiedot

Hankevetäjä, projektipäällikkö Niina Laurila, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, p. 040 570 9502, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Projektipäällikkö, tutkija Joonas Kahiluoto, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 050 320 9965, etunimi.sukunimi@syke.fi

Haitta-aineet ja mikromuovit pois vesistöistä – Etelä-Savon asukkaat mukaan työhön 15.2.2022
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin ja Suomen ympäristökeskuksen yhteisessä WaterPlus-hankkeessa testataan uusia haitta-aineiden monitorointimenetelmiä ja puhdistustekniikoiden toimivuutta esimerkiksi mikromuovien osalta.
Lue lisää
Julkaistu 4.10.2021 klo 13.37, päivitetty 7.10.2021 klo 14.20

Aihealue: