Virojoen valuma-alueen vesistöjä koskevan asukaskysely

Uutinen 15.12.2020 klo 8.37

SEVIRA-hanke toteuttaa yhdessä Kaakon kaksikon kanssa laaditun Virojoen valuma-alueen vesistöjä koskevan kyselyn. Marraskuun lopussa suuri osa Virolahden ja Miehikkälän alueen asukkaista ja mökin omistajista sai postissa kyselyn, jossa kartoitetaan mielipiteitä alueen vesien tilasta, niiden parantamisesta ja myös turvaamisesta. Kyselytutkimus toteutetaan satunnaisotannalla. Vastaamalla kyselyyn asukkaat voivat vaikuttaa Virojoen valuma-alueen vesienhoitoon ja suunnitteluun.

Suomen puolella tehdään vielä toinenkin kysely Rakkolanjoen valuma-alueella. Venäjän puolella kyselyt toteutettiin sähköisesti tai haastelemalla.

Aiheesta muualla


Kohderyhmä: