SEVIRA-hanke mukana Pietarin XXI Baltic Sea Day Itämeripäivässä

Uutinen 25.3.2021 klo 15.24

SEVIRA-hanke osallistui Pietarin XXI Baltic Sea Day Itämeripäivään. Tohtori Sergey Kondratyev (ILRAS) piti esitelmän ENI-CBC-rahoitteisen SEVIRA-hankkeen ensimmäisistä tuloksista River Basin Management plans and BSAP -pyöreässä pöydässä. Jokiseurannan, kansalaisten yleisen tietoisuuden ja mallintamistutkimusten lopputulokset julkaistaan tiekarttana hankkeen päättyessä. Nämä tulokset palvelevat myös BSAP:ta uuden tiedon muodossa Suomenlahden pienten jokien seurannassa. Mallipohjaisten ennusteiden kautta saadaan tietoa valunnan vaihteluista ja ravinnekuormituksesta, joihin vaikuttavat ilmastomuutos ja alueen maatalouskuormitus. Yleisön tietoisuuden kasvu on tärkeää ja on oleellista saada asukkaita osallistumaan BSAP-tavoitteiden toteuttamiseen Suomenlahden valuma-alueella.

Tohtori Sergey Kondratyev esitys (alkaa kohdasta 4:39:44)

 


Kohderyhmä: