Kevään SEVIRA-virtaamamittaukset Kaakkois-Suomessa

Uutinen 10.5.2021 klo 9.33
Rakkolanjoen virtaamamittaus ADCP- ja MF Pro -laitteilla. © Pekka Vähänäkki.

SEVIRA-hankkeen puitteissa järjestettiin keväinen virtaamamittauspäivä 14.4.2021 yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen virtaama-asiantuntijoiden kesken. Hounijoella ja Rakkolanjoella mitattiin virtaamaa, vedenkorkeutta ja veden lämpötilaa. Virtaama, eli virtaavan veden määrä aikayksikössä, on yksi hydrologisen seurannan merkittävimmistä suureista ja se vaikuttaa suuresti myös alapuolisen vesistön kuormitukseen.

Mittauksissa käytettiin kahta eri tekniikkaan perustuvaa virtaamamittauslaitetta tulosten vertailun vuoksi. Suomen ympäristökeskuksen akustiseen doppler-ilmiöön perustuvaa ADCP-laitetta (acoustic doppler current profiler) vedettiin pienen katamaraanityyppisen veneen avulla joen poikki, ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen elektromagnetismiin perustuvaa MF Pro -virtaamamittauslaitetta käytettiin joen sillalta käsin. Molempia laitteita käytettiin myös viime syksyn virtaamamittauskierroksella, joten virtaamamittausasiantuntijat saivat luotettavan kuvan laitteiden käyttöominaisuuksista ja vaikutuksista mittaustuloksiin. Virtaamamittauksen yhteydessä testattiin myös Suomen ympäristökeskuksen veden lämpötilamittaria, CTD-luotainta (conductivity, depth and temperature profiler).

Sulamiskausi oli Kaakkois-Suomessa lämpimän huhtikuun alun vuoksi nopeasti ohi, joten kevään maksimivirtaamaa ei tänä vuonna saatu mitattua. Virtaamamittauspäivä onnistui syksyn tapaan hyvin, ja tuloksista saadaan arvokasta validointitietoa SEVIRA-hankkeessa tuotetuille Houni- ja Rakkolanjoen purkautumiskäyrille. ADCP-virtaamamittauksesta kuvattiin myös video havainnollistamaan mittauksen tekoa maastossa.

 


Kohderyhmä: