Tietoa pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen tilaajalle -julkaisu (TIPI)

Ympäristöministeriö julkaisee syksyllä 2014 Pilaantuneiden alueiden riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta -ohjeen, joka korvaa ns. PIMA-ohjeen vuodelta 2007. Uuden ohjeen rinnalle laaditaan tässä hankkeessa kunnostushankkeen tilaajalle suunnattu ohjeistus, joka esittelee pilaantuneen tai pilaantuneeksi epäillyn alueen tutkimus-, suunnittelu- ja kunnostustoimia hankkeesta vastaavan tilaajan näkökulmasta.

Ohjeistuksessa kuvataan tavanomaisen pilaantuneen maa-alueen kunnostushankkeen käynnistäminen, vaiheet ja toimijat sekä viranomaismenettelyt. Ohjeistus esittelee myös eri osapuolten roolit ja tehtävät sekä vastuut, velvollisuudet ja oikeudet.

Ohjeistus ei ole sitova, vaan sitä sovelletaan tapauskohtaisesti PIMA-kohteen ominaispiirteet huomioon ottaen. Ohjeistus on uuden ympäristönsuojelulain ja -asetuksen mukainen.

Julkaisun taustatyöstä vastaa Vahanen Environment Oy ja lopullisesta muokkauksesta sekä julkaisusta viestimisestä Suomen ympäristökeskus.

Julkaisu: Pilaantuneen maa-alueen kunnostushankkeen tilaaminen. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1/2016.

Pysyvä linkki julkaisuun: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/159799

 

Lisätietoa

Johtava asiantuntija Outi Pyy
etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 19.9.2014 klo 15.02, päivitetty 1.12.2020 klo 13.19