Tadzhikistanin pintavesien laadun seurannan kehittäminen, IKI-hanke (TJK-Water)

Yli puolet Keski-Aasian makeasta vedestä saa alkunsa Tadzhikistanissa. Runsaan veden maassa ollaan huolissaan luonnonvesien kunnosta ja veden laadun vaikutuksista ympäristön ja ihmisten terveyteen. TJK-Water -hankkeessa kehitetään Tadzhikistanin vesienlaadun seurantaa tukemalla laboratorioiden osaamista erityisesti analyysimenetelmien laadunvarmistuksessa. Laboratorioiden heikon varustelutason parantaminen ja olemassa olevien laitteiden käytön tehostaminen ovat myös tärkeitä tavoitteita. Tarvittavien kemikaalien hankinta laboratorioihin on hankalaa pienten määrien ja hankintoihin liittyvän byrokratian vuoksi. Apua ongelmaan etsitään laboratorioiden yhteistyöstä.

Analyyttisen laboratorion henkilökuntaa Dushanbessa
Analyyttisen laboratorion henkilökuntaa yhdessä SYKEn asiantuntijoiden Ari Mäkelän ja Kirsti Krogeruksen kanssa © Kuva: Saija Vuola

SYKE, IL ja GTK järjestivät yhteisen seminaarin  “Climate Change and the Environment: Cooperation between Tajikistan and Finland” Tadzhikistanin pääkaupungissa Dushanbessa 10. huhtikuuta 2015. Kaikilla kolmella suomalaislaitoksella on käynnissä kehitysyhteistyöhankkeita Tadzhikistanin vastaavien laitosten kanssa.

Dushanbessa Tadzhikistanissa 10.4.2015 pidetyn seminaarin yleisöä
Dushanbessa Tadzhikistanissa 10.4.2015 pidetyn seminaarin yleisöä © Kuva: Saija Vuola
Kalibrointia
Katarina Björklöf ja Hydrometeorologian laitoksen pintavesilaboratorion henkilökunta kalibroimassa kenttämittareita © Kuva: Kirsti Krogerus

 

Lisätietoja         Kirsti Krogerus, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

                           Saija Vuola, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julkaistu 12.6.2015 klo 21.10, päivitetty 10.7.2015 klo 17.13