Suomen verkkosiipisten määritysopas

Opaskirja on julkaistu kesällä 2014 ja tilattavissa täältä!

 

Verkkosiipisten (Neuroptera) hyönteislahkoon kuuluu kaikkiaan 6 000 lajia, joista Suomesta on tähän mennessä tavattu 57 lajia. Verkkosiipisten lähilahkot, kaisla- ja käärmekorennot (Megaloptera) sekä kärsäkorennot (Mecoptera) luetaan usein verkkosiipisten yhteyteen. Niitä on Suomessa yhteensä 14 lajia.

Verkkosiipiset ovat levinneisyydeltään ja elintavoiltaan eräs heikoimmin tunnetuista eliöryhmistämme. Ryhmästä ei ole aiemmin julkaistu suomenkielistä määrityskirjaa. Edesmenneen asiantuntijan professori Martin Meinanderin laatima korkeatasoinen kirjallisuus ei enää vastaa nykyistä Suomessa esiintyvää lajistoa ja sen levinneisyyttä. Lisäksi kirjojen saatavuus on erittäin heikko.

Muurahaisleijona_TeemuRintala

Muurahaiskorennon toukkavaihe, muurahaisleijona, vangitsee pyyntikuoppaan putoavan muurahaisen pihtimäisillä leuoillaan. © Teemu Rintala

Rehevien lehtipuumetsien hyönteisiä

Suurimmalle osalle verkkosiipisten aikuisvaiheista on ominaista niiden kalvomaisten lenninsiipien verkkomainen suonitus. Toukkavaiheet käyttävät ravintonaan pääasiassa pienempiä selkärangattomia kuten kirvoja. Joillakin lajeilla myös aikuisvaiheet ovat petoja. Suurin osa verkkosiipisistä suosii elinympäristöinään reheviä lehtipuuvaltaisia metsäympäristöjä, mutta joukossa on myös lajeja, joiden toukkavaihe elää vedessä ja aikuisia tavataan lähinnä rantakasvillisuudesta.

Verkkosiipisten levinneisyydestä on tähän asti koottu museo- ja harrastajahavaintoihin perustuvaa tietokantaa. Hemiptera-työryhmän ylläpitämä tietokanta sisältää tällä hetkellä yli 10 000 havaintoa. Levinneisyystietojen kattavuudessa on kuitenkin suuria eroja eri puolilla Suomea. Etenkin maan länsi- ja keskiosien osalta tiedot ovat puutteellisia. Hankkeessa kootaan lajien levinneisyystietoja hyödyntäen muun muassa perhosharrastajien keräämiä näytteitä. Lisäksi tehdään erillisiä lajistokartoituksia kaikkein huonoimmin tutkituille alueille.

Tavoitteet

Suomen verkkosiipiset -opaskirjahankkeen tavoitteena on tuottaa korkeatasoinen määritysopas eräästä heikoimmin tunnetusta hyönteisryhmästämme. Kirjan tausta-aineistona toimivat Hemiptera-työryhmän tietokanta ja keskeinen julkaistu kansainvälinen kirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.

Valmisteilla oleva Suomen verkkosiipiset -opaskirja sisältää lajikohtaiset esittelyt yli 70 Suomessa tavattavasta verkkosiipisiin tai niiden lähilahkoihin kuuluvasta lajista. Lajiosaa täydentävät levinneisyyskartat ja korkealuokkaiset määritysvalokuvat sekä määrityskaavat rakennepiirroksineen. Teoksen määrityskaava- ja lajiesittelyosiossa hyödynnetään nykyaikaisia valokuvausmenetelmiä. Kirjan käsikirjoitus toteutetaan suomeksi ja englanniksi, mikä lisää teoksen kansainvälistä merkitystä ja hyödynnettävyyttä.

Lisätietoja

Teemu Rintala, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 040 824 3286

Julkaistu 21.5.2013 klo 8.56, päivitetty 23.2.2017 klo 10.58

Kohderyhmä: