Suomen lukkien ja valeskorpionien määritysopas

Chernes cimicoides -valeskorpioni
Chernes cimicoides © Annika Uddström

Suomesta on tavattu lukkeja 16 lajia ja valeskorpioneja 17 lajia. Lukit ja valeskorpionit ovat petoja, jotka käyttävät ravinnokseen pääasiassa itseään pienempiä hyönteisiä ja hämähäkkieläimiä. Suurin osa Suomessa tavatuista lajeista elää metsäisissä elinympäristöissä. Lukit elävät yleensä erilaisissa tuoreissa metsissä, valeskorpionit esimerkiksi lehdoissa ja vanhoissa metsissä. Valeskorpioneissa on monia lahopuulla eläviä lajeja, jotka ovat sopivien elinympäristöjen vähenemisen myötä taantuneet.

Lukeista ja valeskorpioneista ei ole tehty kotimaisia määritysoppaita, mikä on rajoittanut ryhmiin kohdistuvaa harrastuneisuutta. Lukkeja ja valeskorpioneja on Suomessa tutkittu vähän, ja niiden elintavat tunnetaan puutteellisesti. Hankkeessa tuotettavaan kuvitettuun määritysoppaaseen kootaan Suomessa esiintyvien valeskorpioni- ja lukkilajien lajikuvaukset, määrityskaavat, elintavat ja levinneisyystiedot. Oppaan on tarkoitus valmistua vuonna 2014.

Valeskorpionihavainnot ja -näytteet voi lähettää hankkeen päätutkija Annika Uddströmille

Seinälukki puun rungolla

Lisätietoja

Tutkija Annika Uddström, Suomen ympäristökeskus, puh. 040 746 8180, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [annika uddstrom]

Vanhempi tutkija Harri Tukia, Suomen ympäristökeskus,
puh. 040 740 1587, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 20.5.2013 klo 13.39, päivitetty 14.12.2021 klo 11.14

Kohderyhmä: