Satellite Snow Product Intercomparison and Evaluation Exercise (SnowPEx)

Hankkeen tarkoituksena on verrata ja validoida eri toimijoiden julkaisemia kaukokartoituksella tuotettuja globaaleja/alueellisia lumikarttoja. Lisäksi analysoidaan näiden muuttujien trendejä lähinnä ilmastomalleja silmällä pitäen. Yhteistyö tuotteiden tarjoajien, varsinaisen tutkijatiimin sekä käyttäjien kanssa toteutetaan kansainvälisten työpajojen kautta. Näistä kaksi ensimmäistä toteutettiin vuosina 2014 ja 2015 USAssa. Tällöin analysoidut lumituotteet kattoivat neljä eri ajanjaksoa vuosilta 2000-2012. Nyt meneillään oleva lisäprojekti (perustuu ESA kanssa tehtyyn lisäsopimukseen työn jatkamisesta) keskittyy uusimpiin lumikarttoihin ajalta 2015-2020; osassa näissä on käytössä eri kaukokartoitusinstrumentit ja tulkinta-algoritmit kuin aiemmissa. Saatuja tuloksia käsitellään kolmannessa työpajassa, joka on suunniteltu pidettäväksi kesällä 2021 Itävallassa.

Lisätietoja:

Satellite Snow Product Intercomparison and Evaluation Exercise-projektin kansainväliset nettisivut

Erikoistutkija Sari Metsämäki, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

SnowPEX-logo
 
Julkaistu 22.12.2020 klo 15.23, päivitetty 22.12.2020 klo 15.28