Pilaantuneen maan biopuhdistus sienillä (PIMA-FUN)

Kuvaus

Projektissa on tarkoitus kehittää uusi kantasieniin perustuva biologinen pilaantuneen maan puhdistusmenetelmä kaikkein hankalimmin hajoaville orgaanisille yhdisteille. Neljän eri yhdisteryhmän (trinitrotolueeni, polyaromaattiset hiilivedyt, tributyylitina ja dioksiinit) hajotusta maassa tutkitaan Helsingin yliopiston, Teknillisen korkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä. Painopistealueena on kenttämittakaavan kokeet, joissa sienen kantomateriaali ja siirrostustekniikka pyritään optimoimaan. Puhdistusprosessia monitoroidaan sienen elävyyden ja maan oman mikrobipopulaation roolin selvittämiseksi. Kenttäkokeet toteutetaan projektiin osallistuvien urakoitsijoiden käsittelylaitoksissa.

Sienen kasvu PAH-aumassa (takana kontrolliauma).jpg

Sienen kasvu PAH-aumassa. © Minna Sepponen

Sienisiirros lisätään.jpg

Sienisiirros lisätään. © Kirsten Jørgensen

Julkaisut

K. Björklöf, L. Häkkinen, and K. Jørgensen. 2011. Quantitative PCR for monitoring of microbes in a PAH-polluted soil during bioremediation with fungi. Abstract: Finnish-Indo Workshop on Genomic tools in Bioremediation. Nagpur, India, 29.-30.11.2011.

Laura Häkkinen. 2011. PAH -pilaantuneen maa-auman mikrobiologinen seuranta Pleurotus sp. -sienisiirroskokeen aikana. Pro-gradu työ. Helsingin yliopisto.

Jørgensen, K.S. 2011. In situ bioremediation.  Chap 6.07, Vol 6: Environmental Biotechnology and Biosafety (ed. S.N. Agathos). Pages 59-67. In: Comprehensive Biotechnology. 2nd ed. Elsevier BV.

Tuomela, M., Jørgensen, K., Winquist, E., Björklöf, K., Räsänen, M., Schultz, E., Anasonye, F., Häkkinen, L., Sorvari, J., Hartikainen, E.S., Steffen, K., and Valentin, L. 2012. Field scale experiments with fungal treatment of contaminated soil – Lessons learned. Abstract for NORDROCS 2012, Oslo 19.-20.9.2012.

Räsänen, M., Sorvari, J, Winquist, E., Tuomela, M, and Leisola M. 2012. Eco-efficiency analysis of a fungal bioremediation method. Abstract for NORDROCS 2012, p. 86. Oslo 19.-20.9.2012.

Jørgensen, K.S., Björklöf, K., Häkkinen, L., Schultz, E., Räsänen, M., Winquist, E., and Tuomela, M. 2012. Fungal treatment of polycyclic aromatic hydrocarbon-contaminated soil in field scale: Bacteria or fungi at work? Abstract for International Symposium for Microbial Ecology, ISME 14, Copenhagen, 19.-24.8.2012. (poster link)

Tuomela, M., Jørgensen, K., Winquist, E., Björklöf, K., Räsänen, M., Schultz, E., Anasonye, F., Häkkinen, L., Sorvari, J., Hartikainen, E.S., Steffen, K., and Valentin, L. 2012. Mycoremediation of contaminated soil in field scale. Abstract for the EMB conference, 2012  

Winquist, E., Anasonye, F., Salonen, K., Räsänen, M., Björklöf, K., Schultz, E., Jørgensen, K., Steffen, K., and Tuomela, M. Bioremediation of PAH and PCDD/F contaminated sawmill soil with fungi. Abstract for AquaConSoil 2013, Barcelona 16.-19.4.2013.

Tuomela, M et al. 2013. Bioremediation of contaminated soil with fungi. Article in International Innovation. April 2013, p.33-35 . (linki)

Winquist, E., Björklöf, K., Schultz, Räsänen, M., Salonen, K., E., Anasonye, F., Steffen, K., Jørgensen, K.S., and Tuomela, M. 2014. Bioremediation of PAH contaminated soil with fungi – from laboratory to field scale. Int. Biodeterior. Biodegrad. 86:238-247.

Lisätietoja

Johtava tutkija Kirsten Jørgensen, Suomen ympäristökeskus SYKE

 

Julkaistu 28.2.2014 klo 10.30, päivitetty 3.8.2020 klo 15.23

Aihealue: