Perustuotannon rautarajoitteisuuden mekanismit Eteläisellä valtamerellä – bakteerien merkitys raudan kierrossa (IMICROBE)

Rauta on valtamerten kasviplanktontuotannolle tärkeä mikroravinne. Eteläisellä valtamerellä laajat alueet ovat raudan puutteen vuoksi vähätuottoisia, vaikka muita ravinteita on paljon. Raudan saatavuus vähenee kauempana mantereesta ja kasvaa taas vuodenaikaisen merijään vyöhykkeellä sillä jäästä vapautuu rautaa.

Bakteerit ovat tehokkaita ottamaan ravinteita hyvin matalissa pitoisuuksissa, ja avoimella valtamerellä bakteerit sisältävät suurimman osan eliöiden raudasta. Monet pienet yksisoluiset planktonlevät ovat miksotrofisia, eli ne voivat laiduntaa rautapitoisilla bakteereilla ja samaan aikaan yhteyttää. Tätä reittiä raudalle ei tunneta hyvin.

IMICROBE-hanke tutkii bakteerien sisältämän raudan merkitystä Eteläisen valtameren perustuotannolle. Tutkimusalue ulottuu subtrooppiselta vyöhykkeeltä merijäävyöhykkeelle. Hanke tutkii bakteerien kykyä raudan ottoon molekyylitasolla sekä miksotrofisten alkueliöiden runsautta ja saalistusta ja yhdistää tulokset edistyneen numeerisen mallinnuksen kanssa. Tutkimustyötä tehdään muun muassa kansainvälisillä merentutkimusaluksilla.

Julkaistu 7.10.2022 klo 19.06, päivitetty 20.12.2022 klo 15.29

Kohderyhmä: