Paikkatietopohjainen menetelmä ympäristön hyvinvointitekijöiden tunnistamiseen (StrateGIS)

StrateGIS-menetelmä

StrateGIS on menetelmä, jossa tunnistetaan ja arvotetaan paikkatietojen avulla ympäristön hyvinvointitekijöitä kuntien tai kaupunkiseutujen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Kehitystyö tehtiin osana Hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen kehittämisen verkostohanketta (HYMY) ja menetelmää on kehitetty edelleen hankkeessa Hyvä lähiö: Paikkatieto ja asukaskokemukset viihtyvyyden ja elinvoiman arvioinnissa ja kehittämisessä (HYVIÖ).

Menetelmä pohjautuu spatiaaliseen monitavoitearviointiin ja hyödyntää avoimia paikkatieto-ohjelmia (R, QGIS). Menetelmän tavoitteena on kuntien alueellisen hyvinvoinnin suunnittelun tukeminen. Perinteisistä monitavoitearviointiprosesseista poiketen lähtökohtana on ollut luoda yksinkertaistettu menetelmä, joka auttaisi organisaatioiden omassa strategiatyössä. Tavoitteena on, että tuotetun koulutusmateriaalin avulla menetelmä voidaan toistaa itsenäisesti kunnassa tai seutuorganisaatiossa esimerkiksi strategisten painopisteiden vaihtuessa. Työkalu soveltuu käytettäväksi niin yksittäisen kunnan, asuinalueen kuin koko kaupunkiseudunkin mittakaavassa.

HYMY-hankkeessa menetelmää testattiin yhdessä Tampereen seudun kuntayhtymän, Tampereen, Jyväskylän, Lahden, Kuopion, Kangasalan, Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungin sekä Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnan toimijoiden kanssa. HYVIÖ-hankkeessa mukana ovat Helsingin, Vantaan ja Vaasan kaupungit.

Menetelmän esittely ja koulutusmateriaali

Seuraavassa esityksessä on kuvattu menetelmän soveltamisen perusperiaatteet:

Menetelmästä on koostettu koulutusraportti, joka pohjautuu yhteistyöhön pilottikuntien kanssa. Raporttiin liittyy liitemateriaali, joka sisältää mm. esimerkki-indikaattoreita, pohjat arvopuun muodostamiseen ja indikaattoreiden pisteytykseen sekä GIS-työkalun esimerkkiaineistoineen, jolla pisteytykset yhdistetään paikkatietoihin:

Muut menetelmästä tehdyt julkaisut:

Hyvinvointi

 

Lisätietoja

Tutkija Maija Tiitu, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
etunimi.sukunimi@syke.fi

Tutkija Arto Viinikka, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
etunimi.sukunimi@syke.fi

 

Julkaistu 20.3.2020 klo 17.03, päivitetty 10.5.2023 klo 14.07