Yhdennetty arviointimallinnus

PM25kaukokulkeuma3b

Kuva: Pienhiukkasten mallinnetut pitoisuudet Suomessa vuonna 2010.

 

SYKE kehittää ilmansaasteiden yhdennettyä arviointimallinnusta sekä tutkimuksen että päätöksenteon tueksi. Kansainvälisten ja kansallisten arviointimallien tarkoituksena on tukea mm. pienhiukkasten terveys- ja ilmastovaikutusten vähentämistarpeiden ja -kustannusten arviointia. Yhtenäisten arviointikehikoiden käyttö useiden ilmansaasteiden ja vaikutusten arviointiin mahdollistaa monipuolisten päästöjen vähentämisstrategioiden kehittämisen ja edesautetaan ilmaston, ihmisten terveyden ja ympäristön tilan paranemista.

Tärkeimmät FRES-tutkimustiimin käyttämät arviointimallit ovat Suomen mittakaavassa SYKE:n Alueellinen päästöskenaariomalli (FRES) sekä IIASA-tutkimuslaitoksen kansainvälinen GAINS-malli. Tiimin pitkäaikainen yhteistyö kansallisten ja kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa on mahdollistanut kattavan arviointikehikon luomisen ja tieteellisesti korkeatasoiset tulokset. FRES-mallia käytetään myös kansallisena vertailumallina IIASA:n GAINS-mallille mm. YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) Yhdennetyn arviontimallinnuksen työryhmän (Task Force on Integrated Assessment Modelling, TFIAM) työssä.

Julkaistu 2.10.2015 klo 14.08, päivitetty 15.10.2015 klo 16.54