Päästöjen arviointi

emission_map_kuvakaappaus

Kuva 1. Kuvakaappaus päästökarttapalvelusta [http://www.syke.fi/emissionmap].

 

Ilmansaasteiden päästöt pääsevät ilmakehään useista eri lähteistä, kuten tehtaiden piipuista, autojen pakoputkista ja pientalojen uuneista ja takoista. Päästöt laimenevat kulkeutuessaan ilmakehässä. Ilmansaasteet ilmenevät pitoisuuksina ilmassa ja poistuvat lopulta ilmakehästä märkä- ja kuivalaskeumana. Ilmansaasteet vaikuttavat ilmakehässä auringon säteilytasapainoon ja sitä kautta ilmastoon, hengitysilmassa ihmisten terveyteen ja laskeumat vahingoittavat ympäristöä.

FRES –tutkimustiimi arvioi ilmansaasteiden päästöjä, päästöjen tulevaisuuden kehitystä ja päästörajoitusten mahdollisuuksia ja kustannuksia eri aluemittakaavoissa. Tärkeimmät työkalut ovat IIASA-tutkimuslaitoksen kehittämä kansainvälinen GAINS-malli sekä Suomen mittakaavan Alueellinen päästöskenaariomalli (FRES-malli). FRES-malli laskee yhtenäisessä kehikossa useita eri ilmansaasteiden ja kasvihuonekaasujen päästökomponentteja useilla eri alue- ja aikatasoilla; tarkimmillaan päästöt voidaan kuvata 250 m x 250 m alue- ja 1 h aikaresoluutiolla. FRES-mallin tietoja voidaan käyttää myös erilaisissa ilmakehässä kulkeutumista kuvaavissa leviämismalleissa. Yksityiskohtainen mallikuvaus löytyy Karvosenoja (2008). FRES-mallin päästöjä vuosille 2015 ja 2030 voi tarkastella kartalla. 

Tulevaisuuden päästöarvioiden lisäksi SYKE raportoi menneiden vuosien ilmansaasteiden päästöt mm. YK:n kaukokulkeutumissopimukselle ja EU:lle. Virallisesti raportoidut päästöt on saatavissa SYKE:n päästöinventaarioiden laskentajärjestelmästä. Yhteyshenkilö päästöinventaarioihin on Kristina Saarinen.

Julkaistu 2.10.2015 klo 14.07, päivitetty 1.12.2020 klo 13.46