FRES-tutkimustiimin hankkeet

Lentokone 556
Kuva: Olli-Pekka Pietiläinen

 

Käynnissä olevat hankkeet

Mustahiilijalanjäljen konseptin ja ilmakehää lämmittävän mustan hiilen päästöjen ja vaikutusten metriikan kehittäminen (BC Footprint)

Pohjoismainen katupölytutkimusprojekti. Päästömallinnuksen kehitys ja skenaarioiden hyödyntäminen katupölysysteemin ymmärtämiseksi sekä katupölyn torjuntakeinojen optimoimiseksi (NORDUST-2)

Kuntien ilmasto-ohjelmien vaikutusarviointityökalun kehittäminen (KILTOVA-2)

Katujen ja teiden pölyhaitat: monitorointi, hallinta ja päästövähennyskeinojen tehokkuuksien arviointi (KATOA)

Mustan ja ruskean hiilen vaikutukset säteilypakotteeseen ilmakehässä ja kryosfäärissä (BBrCAC)

Ilmastoon ja ilmansaasteisiin vaikuttava arktinen musta hiili (ABC-iCAP)​ (vain englanniksi)

Ilmansaasteiden vaikutusten jakautuminen ja siihen liittyvät terveysvaikutukset ja hyvinvointi Pohjoismaissa (NordicWelfAir).

Päättyneet hankkeet

Uusi arvio mustasta hiilestä Euraasian arktisella alueella: historiallisista pitoisuuksista ja päästölähteistä tulevaisuuden ilmastovaikutuksiin (NABCEA).

Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle (IHKU).

Arktisen alueen mustan hiilen ilmastovaikutusten merkittävyyden arviointi verrattuna pölylähteisiin (IBA-FIN-BCDUST)

Mustan hiilen päästöjen vähentämiskeinojen kehittäminen Arktisella alueella ja kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen Arktisen alueen ympäristönsuojelussa (EUA-BCA).   

Katupölyn lähteet, päästövähennyskeinot ja ilmanlaatuvaikutukset (KALPA-3)

Katujen puhtaana- ja kunnossapidon toimien nykytilan selvittäminen Suomessa ja parhaiden käytäntöjen levittäminen kuntiin ja urakoitsijoille (PÖLYBAT

Ilman pienhiukkasten ympäristövaikutusten arviointi: toimenpide- ja torjuntavaihtoehtojen analyysi (BATMAN)

GAINS ja EMEP -mallinnus Venäjällä: jatkokehittäminen aluetasolla

Valkoinen Arktis: Lyhytikäisten ilmastoon vaikuttavien yhdisteiden sääntelyvaihtoehtojen kartoitus arktisilla alueilla (WHITE)

Air Pollution Policies foR Assesement of Integrated Strategies At regional and Local scales (APPRAISAL) 2012-2015

Aerosol intervention technologies to cool the climate: costs, benefits, side effects, and governance (COOL) 2011-2014

Urban Reduction of GHG Emissions in China and Europe (URGENCHE) 2011-2014

Mitigation of Arctic warming by controlling European black carbon emissions (MACEB)  (Arktisen alueen lämpenemisen hillitseminen kontrolloimalla Euroopan mustan hiilen emissioita) 2011-2013

Selvitys päästökattodirektiiviehdotuksen sekä keskisuurten polttolaitosten direktiiviehdotuksen toimeenpanon vaikutuksista Suomessa (ISPA) 2014-2015

Ecodesign direktiivin vaikutukset pienhiukkaspäästöihin, ilmanlaatuun, kansanterveyteen ja kustannuksiin (FRES-ECODESIGN) 2014 (julkaisu (pdf))

Nuohoojakysely puun pienpolton lämmitystehokkuuden ja päästöjen arvioinnin tueksi (SWEEP) 2013-2014 (Ilmansuojelu 4/2014)

SLCF asiantuntija- ja tutkimustyön synergiat Arktisen neuvoston piirissä 2013-2015

Reduction of Black Carbon Emissions from Residential Wood Combustion in the Arctic 2012-2014. Raportti (pdf) ja suositukset (pdf)

Kansallisen energia- ja ilmastostrategian päivityksen ympäristövaikutusten arviointi 2012-2013 (pdf)

Pienhiukkasten lähipäästöjen terveysriskit: puun pienpoltto ja tieliikenne (PILTTI) 2006-2008

Kokonaismalli pienhiukkasten päästöjen, leviämisen ja riskin arviointiin (KOPRA) 2002-2005

 

 

Julkaistu 2.10.2015 klo 14.08, päivitetty 18.3.2022 klo 11.55