Muovipelletit Suomen merialueella (PELLETTIMERI)

Muovigranulaateilla eli -pelleteillä tarkoitetaan pieniä, yleensä muutaman millimetrin kokoisia muovituotteiden raaka-ainerakeita. Monilla Euroopan rannoilla on havaittu paikallisesti suuria pellettikertymiä jo usean vuoden ajan. Samoin myös Suomessa on tehty havaintoja ympäristöön, yleensä meren rannoille, kertyneistä pellettirakeista, mutta pellettien yleisyydestä Suomen merialueella ei ole tutkimustietoa tai arvioita.

PELLETTIMERI-hankkeen tavoitteena on kartoittaa muovipellettien esiintymistä eri tavoin sekä tunnistaa niiden kulkeutumisreittejä ja lähteitä. Kevyet muovipelletit voivat kulkeutua pitkiäkin matkoja veden virtausten mukana, mikä hankaloittaa kartoitustyön tekemistä ja etenkin päästölähteiden tunnistamista.

Lisäksi hankkeessa testataan EU:n meriroska-asiantuntijoiden työryhmässä kehitettyä pienen muoviroskan seurantaan kehitettyä menetelmää, jonka tavoitteena on käynnistää mesokokoisten (5–25 mm) roskien seuranta siihen soveltuvilla hiekkarannoilla.

Hanke tukee merenhoidon alaista, meristrategiadirektiivin velvoittamaa meren tilan seurannan kehittämistä.

Julkaistu 26.5.2023 klo 11.03, päivitetty 26.5.2023 klo 11.03