Mökkeilyn hiilijalanjälki

Tavoitteena on selvittää mökkeilyn ilmastovaikutukset Suomessa. Hankkeessa tuotetaan arviot mökkeilyilmiön hiilijalanjäljestä sisältäen mökkien energiankulutuksen, mökkeilyyn liittyvän kotimaan liikenteen, ja mökeille hankittavat tavarat ja palvelut.

Mökkeilyn hiilijalanjäljen kokonaiskuvan lisäksi tuloksena esitetään esimerkkilaskelmia erilaisista mökeistä ja keinoja pienentää mökkeilyn hiilijalanjälkeä. Mökkeilyn hiilijalanjäljen laskenta keskittyy tässä hankkeessa nykytilaan. Tarkasteltavat keinot pienentää mökkeilyn hiilijalanjälkeä perustuvat markkinoilla jo oleviin teknisiin ja palveluratkaisuihin (jakamistalous) ja mökkeilijöiden toimintatapojen muutoksiin. Mökkeilyn hiilijalanjäljen kannalta keskeisiä tekijöitä ovat esimerkiksi mökin käyttöaste, energiaratkaisut ja energian kulutus, varustelutaso ja liikkuminen.

Tulevaisuuden kehityssuuntien, kuten energiajärjestelmän päästöintensiteetin pieneneminen tai etätyön vaikutukset monipaikkaisuuteen, ja liikenteen mahdollisia vaikutuksia mökkeilyyn ja sen hiilijalanjälkeen huomioidaan tulosten pohdinnassa.

Hankkeen tuloksena syntyy arvio mökkeilyn kokonaishiilijalanjäljestä sekä työkaluja, joilla mökkeilijät voivat itse arvioida omaa hiilijalanjälkeään. Työkalut palvelevat myös mökkeilyn kansalaisneuvontaa. Vapaa-ajan asumisen hiilijalanjälkeä ei ole aiemmin arvioitu valtakunnallisesti. Tuotoksista laaditaan raportti MMM:n julkaisusarjaan.

Vuonna 2022 vallitsevan tilanteen, erityisesti energian ja polttoaineiden hinnannousun, vaikutuksia mökkeilyyn selvitetään kartoittavan kyselyn avaulla. Kevättalvella 2023 toteutettavan kyselyn tavoitteena on saada alustavaa tietoa mökkeilyn energiankäyttöön- ja ratkaisuihin sekä mökkimatkoihin tilanteen seurauksena tehdyistä muutoksista.

Hankkeen tausta

Mökkeilyn monista myönteisistä puolista, muun muassa hyvinvointivaikutuksista huolimatta mökkeily myös kuormittaa ympäristöä. Tässä hankkeessa ympäristökuormituksen arvioinnissa keskitytään mökkeilyn hiilijalanjälkeen. Suomi on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2035, ja mökkeily osana muuta ihmisten toimintaa vaikuttaa omalta osaltaan sekä Suomen alueellisiin kasvihuonekaasupäästöihin että tuotantoketjujen kautta muualla maailmassa syntyviin päästöihin.

Vapaa-ajan asukkaiden liitto (VAAL) julkaisi vuonna 2019 oman ilmastonmuutosohjelman, jossa tavoitteeksi nostetaan mm. vapaa-ajan asumisen muuttaminen ilmastoystävällisempään suuntaan ja vapaa-ajan asukkaiden tietoisuuden nostaminen ilmastoasioista. Ohjelmassa nostetaan esille erityisesti vapaa-ajan asumisen vaikutukset liikenteen, asumisen ja vapaa-ajan vieton päästöihin, mutta samalla todetaan, että mökkeilyn ilmastovaikutuksista tarvitaan lisää tietoa.

Vapaa-ajan asumisen hiilijalanjälkeä ei ole aiemmin arvioitu valtakunnallisesti. Vaikka Etelä-Savon osalta laskettuja (Koivula ja Tuominen 2019, XAMK-ammattikorkeakoulu) tuloksia voidaan pitää suuntaa-antavina, poikkeaa vapaa-ajan asuminen eri puolilla maata suuresti esimerkiksi saavutettavuuden ja talviasuttavuuden osalta. Lisäksi aiemmat laskelmat perustuvat jo yli 10 vuotta vanhaan tietoon, ja niitä tulisi päivittää uudemmalla vapaa-ajan asumiseen liittyvällä tiedolla. Hanke vastaa yllä tunnistettuihin tietotarpeisiin.

Julkaistu 2.12.2022 klo 15.18, päivitetty 25.3.2024 klo 10.05