Merimallitus

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tehtävänä on tuottaa ratkaisuja meriympäristön kestävän käytön ja suojelun edistämiseksi sekä tulevaisuuden vaihtoehtoja meren luonnonvarojen (ekosysteemipalveluiden) hyödyntämiseksi kestävällä tavalla.

Kokeelliset tutkimukset ja havainnot meriekosysteemin toiminnasta muodostavat perustan matemaattisten mallien kehitystyölle.

Meren suojeluun kehitetään työvälineitä, joiden avulla pyritään ennakoimaan meriekosysteemissä tapahtuvia lyhyt- ja pitkäaikaisia muutoksia sekä arvioimaan, miten ilmaston ja maankäytön muutokset valuma-alueella vaikuttavat meren tilaan.

Lisätietoja

Vanhempi tutkija, dosentti Kai Myrberg, SYKE
puh. +358 50 511 0078
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 23.4.2013 klo 15.50, päivitetty 29.8.2019 klo 11.29