Sinisen talouden vaihtoehtoiset skenaariot Suomenlahdella ja Saaristomerellä

Haluammeko muuttaa merialueiden käyttötapoja nyt ja tulevaisuudessa? Plan4Blue-hanke esittää neljä skenaarioita siitä, miten valintamme vaikuttavat ihmisiin ja meriluontoon Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Lyhyt animaatio esittää neljä vaihtoehtoista skenaariota: ”Rajoittamaton kasvu”, ”Virtuaalinen todellisuus”, ”Kestävyys ennen kaikkea” ja ”Kestävyysdilemma”.

Tarkempaa tietoa siitä, miten vaihtoehtoiset skenaariot vaikuttaisivat eri sektoreihin, voit löytää infograafeista ja skenaarioraportista (scenario report -pdf, 2 Mt).

Infograafeja eri sektoreiden skenaarioista

 

   
     

Julkaisuja ja raportteja

 
 
 
 
 

Raportteja sinisestä taloudesta

Kuinka skenaariot syntyivät

Skenaarioiden tekeminen oli osa Plan4Blue-hankkeen työpakettia ”Kestävän sinisen talouden potentiaali”. Työn tuloksena syntyi sekä laadullista että määrällistä tietoa. Asiantuntijoiden näkökulmia kartoitettiin sekä Delfoi-selvitysten, skenaariotyöpajojen että asiantuntijahaastatteluiden avulla. Talous- ja sosioekonomiset analyysit on julkaistu yllämainituissa raporteissa.

Lisätietoa

Erikoissuunnittelja Riitta Pöntynen, Turun yliopisto, etunimin.sukunimi@utu.fi

PLAN4BLUE project logo

Julkaistu 11.4.2019 klo 17.17, päivitetty 16.4.2019 klo 17.57
Kohderyhmä: