Merialuesuunnittelulla tukea kestävälle siniselle kasvulle (PLAN4BLUE)

VIIMEISIMMÄT PÄIVITYKSET

Hankkeen tavoitteena on edistää merialueiden kestävää käyttöä Suomenlahden ja Saaristomeren alueilla. Tähän pyritään kehittämällä merialuesuunnittelun osaamista ja menetelmiä Suomessa ja Virossa. Hanke keskittyy erityisesti rajat ylittäviin toimintoihin ja vaikutuksiin.

Hankkeen eteneminen

European Regional Development Fund
Hankkeen alkuvaiheessa laadimme yhdessä virolaisten ja suomalaisten toimijoiden (viranomaiset, järjestöt ja yritykset) kanssa tulevaisuuden kehityskuvia (skenaarioita) koskien mm. merenkulkua, kalastusta, energian tuotantoa ja siirtoa sekä soveltuvilla alueilla myös vesiviljelyä ja turismia. Ympäristön- ja luonnonsuojelu on tarkastelujen poikkileikkaava teema, minkä lisäksi hanke selvittää kehityskuvien taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia.
PLAN4BLUE-hankkeen logo ja tavoite
 
Hankkeessa tehtäviä tarkasteluja tuetaan maantieteellisillä analyyseillä ja tuottamalla hankkeen tuloksista monipuolisia karttaesityksiä.

Hankkeen loppuvaiheessa tarkastelemme yhdessä merialuesuunnittelusta ja merten suojelusta vastaavien viranomaisten ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa, miten tulevaisuuden tilannekuvat ja niiden vaikutukset tulisi ottaa huomioon merialuesuunnittelussa. Tavoitteena on löytää aluesuunnittelun vaihtoehtoja, jotka edistävät eri sektoreiden kestävä kasvua – ns. sinistä kasvua.

Hanke toteuttaa kaikki vaiheet läheisessä yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa, mitä tuetaan monipuolisella viestinnällä.

Tulokset otetaan välittömästi mukaan virallisiin prosesseihin

Viralliset merialuesuunnitteluprosessit käynnistyvät molemmissa maissa hankkeen toteutuksen aikana. Hankkeen tulokset ovat näin välittömästi virallisten prosessien käytössä. Lisäksi hankkeen tulokset ja suositukset mm. arviointimenetelmistä ja merialuesuunnittelua tukevista maantieteellisistä analyyseistä ovat myöhemmin käytettävissä, kun merialuesuunnitelmia päivitetään ja rannikoiden ja merialueiden suojelua kehitetään edelleen.

Neljä työpakettia

WP1 tekee taloudellisia tarkasteluja merialueen käytön kehityskuvista
WP2 tarkastelee kehityskuviin liittyviä ympäristöriskejä ja niiden hallintaa
WP3 tuottaa maantieteellisiä analyysejä ja tekee karttaesityksiä
WP4 kehittää merialuesuunnittelun vaihtoehtoja

Lisätietoja

Hankkeen vetäjä, ryhmäpäällikkö Riku Varjopuro, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • Hanke viroksi: Mereruumi jätkusuutliku sinimajanduse planeerimine
  • Hanke venäjäksi: Обеспечение устойчивого «синего роста» с помощью морского пространственного планирования
  • Hanke englanniksi: Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies
  • Hanke ruotsiksi:Hållbar blå tillväxt främjas genom havsplanering
PLAN4BLUE-hankkeen yhteistyökumppanien logot
Julkaistu 21.2.2017 klo 11.55, päivitetty 14.1.2020 klo 17.31

Kohderyhmä: