Makroista mikroihin: luonnossa hajoavien muovien ja niiden lisäaineiden kohtalo pohjoisen Itämeren ravintoverkossa (PLASTER)

Pienimpiä muovihiukkasia, mikromuovia, löytyy kaikkialta maailman meristä. Pienen kokonsa vuoksi mikromuovit voivat päätyä monenlaisten merieliöiden sisään ja voivat siirtyä ravintoketjussa eteenpäin. Siitä huolimatta mikromuovitutkimus ravintoverkon ylemmillä tasoilla on monin paikoin puutteellista, eikä mikromuovien ja niiden kuljettamien haitta-aineiden esiintymisestä ja vaikutuksista näillä tasoilla ole juurikaan tietoa.

PLASTER-hankkeessa seurataan isokokoisten makromuovien hajoamista luonnonoloissa ja mikromuovien syntyä tämän hajoamisprosessin aikana. Mikromuovien siirtymistä eläimiin ja kulkeutumista ravintoverkossa tutkitaan uuden 13C-leimauksen avulla, minkä lisäksi eräiden muovin lisäaineiden, kuten palonestoaineiden, esiintymistä Suomenlahden ravintoverkossa seurataan merilintuihin asti. PLASTER-hankkeessa yhdistetään tutkimuksen aikana kerätyistä kenttänäytteistä ja vuosikymmenien päähän ulottuvista aikasarjoista saatu tieto kokeelliseen in situ -tutkimukseen muovin hajoamisen vaikutuksista pohjoisen Itämeren ekosysteemiin.

Julkaistu 22.6.2021 klo 13.50, päivitetty 22.6.2021 klo 14.26