Liikkuvan havaitsijan tiedonkeruu, varastointi ja jakelupalvelu (HALI)

Tausta ja tavoitteet

Huomattava osa luonnonvara- ja ympäristötiedon keruusta tehdään maastotyönä käyttäen perinteisiä menetelmiä ja luotettavia kenttähenkilöitä. Hankkeen tavoitteena onkin tuotteistaa kenttämittaukset palvelukykyisiksi ja vaikuttaviksi sähköisiksi ja mobileiksi maastomittauspalveluiksi, joita eri sidosryhmät voivat yhteisvastuullisesti käyttää. Hankkeessa kehitetään myös kenttäreput ”anturipaketti maastoon” ammattilaisille ja maallikoille käyttötapausten avulla. Tarvemäärittely tehdään hallinnon yhteiselle avoimelle datapalvelulle. Vastaavia palveluita koekäytetään ennen varsinaisen hankinnan toteuttamista.

Tavoitteena on tuottaa palvelukykykyiset (luotettavat, tuoreet, helppokäyttöiset ja yhdisteltävät) ja taloudelliset kenttähavainnot koneluettavassa muodossa.  Edelleen pyrkimyksenä on lisätä vapaaehtoisten toimijoiden ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksia sekä uusien teknologioiden hyödyntämistä. Hankkeessa kehitetään kenttäreput ammattilaisille ja maallikoille sekä käyttötapausten avulla tehdä tarvemäärittely hallinnon yhteiselle palvelulle sekä testataan se ennen hankinnan toteuttamista.

Vaikuttavuus ja asiakashyödyt Eri sidosryhmät voivat osallistua tiedon tuottamiseen, koska tiedon luotettavuus voidaan ottaa paremmin huomioon.

Palvelukyky Asiakas saa ympäristötiedon kentältä aiempaa nopeammin ja voi osallistua seurantaa missä ja milloin tahansa.

Aikaansaannoskyky Eri sidosryhmät voivat ottaa käyttöön uusia menetelmiä kentällä ja näin olla ylpeitä omasta panoksestaan.

Tuottavuus ja taloudellisuus Tiedon tuotannon tarjonnan laajentaminen, eri sidosryhmät voivat osallistua ja vaikuttaa seurannan yksikkökustannuksiin.  Kenttätyön sähköistäminen vähentää manuaalista tiedonsiirtoa.

Hankkeen keskeisiä tuloksia ovat (hankeraportti sivupalkissa):

1. Organisaatioiden prosesseja tulee yhtenäistää ja tiedon avointa saatavuutta parantaa

2. Vapaaehtoisten veden laadun maastomittaustoiminta tulisi organisoida ja sen laadunhallintaa edistää

3. Maastotietopalveluiden tarjonta on runsasta ja kustannukset alhaiset

4. Asiakkaille käytettävyys, toimintavarmuus, tiedon avoimuus sekä toiminnan ketteryys ovat tärkeitä

5. Palvelun hankinta voidaan suorittaa vapaaehtoistoiminta organisoimalla ja keräämällä varat esitetyllä tavalla.

Veden laadun seurantaan onnistuimme kehittämään tuotepaketit koululaisille, kansalaisille sekä yhdistyksille että ammattilaisille. Maastosta havainnot voi nyt siirtää www.jarviwiki.fi -palveluun sen Havaintolähetillä. Koululaisille kehitettyjä vedenlaadun mittausreppuja lahjoitettiin, Puhdas Merivesi - juhlaseminaarissa Raumalla 28.4.2016, yrityksen toimesta yli 100 kpl eri kouluille usealla eri paikkakunnalla. Kaikilla on mahdollisuus osallistua seurantaan luotettavin välinein. Ammattilaisilla avatui v. 2016 mahdollisuus kehittää, näytteenottajien sertifionnin kautta, osaamista veden laadun kenttämittauksissa.

 

Lisätietoja

Erikoistutkija Jari Silander, puh: +358 295 251 638, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lue lisää

Julkaistu 8.4.2014 klo 14.07, päivitetty 13.10.2021 klo 11.27