Liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten jälkiarviointi – LIIMAVA

Tavoitteet

Hanke parantaa kyvykkyyksiä liikennehankkeiden ja maankäytön suunnittelun vaikutusten arvioinnille, ja vie niitä parhaimmillaan yhä integroidumpaan suuntaan. Yksittäisten liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten arvioinnin kehittäminen parantaa hankkeiden vaikutusten arvioinnin luotettavuutta ja edesauttaa kannattavimpien hankkeiden priorisointia. 

Hanke rajataan liikennehankkeiden maankäyttövaikutuksiin, joilla tarkoitetaan vaikutuksia maan kysyntään, kaavoitukseen ja rakentamiseen eli hintoihin, kerrosalamääriin, rakennusten käyttötarkoituksiin sekä asukas- ja työpaikkamääriin.  Hankkeen näkökulma on valtakunnallinen.

Hankkeen päätavoitteena on määritellä analyyttiset kehikot ja menetelmät liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten jälkiarviointiin ja seurantaan sekä käsittelyyn hankearvioinnissa ja muussa liikenteen ja maankäytön suunnittelun vaikutusarvioinneissa. Päätavoite jakautuu viiteen osatavoitteeseen:

  1. Muodostetaan tutkimustietoon perustuva ymmärrys siitä, miten liikennehankkeiden maankäyttövaikutuksia tulisi tutkia empiirisesti.
  2. Määritetään mittarit, joilla on mielekkäintä kuvata liikennehankkeiden aiheuttamia saavutettavuuden ja maankäyttövaikutusten muutoksia.
  3. Selvitetään mitkä tutkimusmenetelmät ja -asetelmat sopivat parhaiten yksittäisen liikennehankkeen maankäyttövaikutusten tutkimiseen kaupunkiseuduilla ja toisaalta yhteysvälihankkeissa. Pohditaan, miltä aikajänteeltä ja alueelta vaikutukset tulisi huomioida.
  4. Määritetään tarvittavat valtakunnalliset ja kaupunkiseutuja koskevat tietolähteet, joita maankäyttövaikutusten tutkiminen edellyttää; Selvitetään niiden saatavuus, käytettävyys ja hyödynnettävyys sekä kerätään kokemuksia niiden käytöstä.
  5. Tehdään tutkimuksen perusteella suosituksia suunnittelulle ja vaikutusten arvioinnin kehittämiselle.

 

Tilaisuudet ja aineistot

Liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten jälkiarviointi (LIIMAVA)- tutkimushankkeen sidosryhmäwebinaari 16.11.2022. 

Webinaarin synopsis (pdf)

Yhteenveto liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten jälkiarvioinnin kirjallisuudesta, Ville Helminen, SYKE (pdf)

Liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten jälkiarvioinnin aineistot, Kari Oinonen, SYKE (pdf)

Jälkiarvioinnin analyysikehikko ja eri tyyppisten hankkeiden esittely, Antti Rehunen, SYKE (pdf)

Kommenttipuheenvuoro, Aimo Huhdanmäki, Väylävirasto (pdf)

Kommenttipuheenvuoro, Leo Kosonen (pdf)

 

Liikennettä Kalasatamassa
© Kai Widell, SYKEkuvat

 

Lisätietoja:

Hankkeen vetäjä SYKEssä ryhmäpäällikkö Kari Oinonen, puhelin +358 29 525 1474, sähköposti etunimi.sukunimi@syke.fi

Koko konsortion johtaja, market manager Paavo Moilanen, Ramboll Oy, puhelin +358 40 5273277, sähköposti etunimi.sukunimi@ramboll.com

Julkaistu 9.6.2022 klo 14.37, päivitetty 28.11.2022 klo 15.22