Kohdennetut keinot kierrätyksen kasvuun (KEIKKA)

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa yhdyskuntajätteen kierrätysasteen ja rakennusjätteen materiaalina hyödyntämisasteen noston kannalta tuloksellisimmat ohjauskeinot ja arvioida niiden ympäristö-, kustannus- ja muita mahdollisia vaikutuksia. Lisäksi hankkeen tavoitteena on arvioida harvaan asuttujen alueiden merkitystä kierrätysasteen nostoon suhteessa tiheämmin asuttuihin alueisiin.

Ohjauskeinojen tunnistamiseksi muodostetaan kokonaiskäsitys yhdyskunta- ja rakentamisen jätevirtojen koostumuksesta ja jätteitä tuottavista keskeisimmistä toiminnoista. Tämän lisäksi tuotetaan toteutuskelpoinen ehdotus rakennusjätteen tilastointimenetelmän ja –käytäntöjen kehittämisestä jatkuvan seurannan mahdollistamiseksi.

Lopputuloksenaan hanke tuottaa ehdotuksen kohdennetuista keinoista ja keskeisistä toimijoista yhdyskuntajätteen kierrätysasteen ja rakennusjätteen materiaalina hyödyntämisasteen nostamiseksi.  Tavoitteena on välittää tietoa tulosten kannalta keskeisille sidosryhmille kuten päättäjille, viranomaisille, jätehuollon julkisille ja yksityisille toimijoille, medialle ja kansalaisille. Hankkeen tuottamaa ehdotusta voidaan käyttää poliittisen päätöksenteon tukena.

 

Julkaistu 13.5.2016 klo 13.35, päivitetty 19.7.2017 klo 15.10