Kiertotaloutta tukevat julkiset hankinnat Pohjoismaissa - CIPRON

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten kiertotalous huomioidaan julkisissa hankinnoissa tällä hetkellä Pohjoismaissa, sekä etsiä hyviä esimerkkejä jo toteutuneista julkisista hankinnoista, joissa kiertotaloutta edistäviä kriteerejä ja määrittelyjä on käytetty. Esimerkeissä kuvataan, millaisia käytetyt kriteerit ovat ja mikä on ollut niiden merkityksellisyys kiertotalouden näkökulmasta. Lisäksi tunnistetaan ne sektorit ja tuoteryhmät, joihin kohdistuvilla julkisilla hankinnoilla olisi kiertotalouden edistämisen kannalta merkittävä rooli. Tarkastelussa ovat Suomen lisäksi Ruotsi ja Tanska.

Julkiset hankinnat tunnistetaan EU:n kiertotalouspaketissa tärkeäksi keinoksi edistää kiertotaloutta ja siihen perustuvaa liiketoimintaa. Kiertotaloutta edistävistä hankinnoista käytetäänkin termiä circular procurement, jolla viitataan julkisten hankintojen mahdollisuuksiin tehostaa materiaalien kiertoa ja kierrätettävyyttä. Kiertotaloutta voidaan edistää mm. hankkimalla uusiomateriaalista valmistettuja tuotteita tai edistämällä hankintakriteerien avulla lopputuotteiden ja materiaalien kierrättämistä. Uusiomateriaalista valmistettujen tuotteiden hankkiminen luo kysyntää kierrätysraaka-aineille ja vahvistaa kierrätysmarkkinoita, ja kierrätyksen lisääminen hankintojen kautta tarjoaa puolestaan markkinoille enemmän hyödynnettävää materiaalia. Kiertotaloutta tukeva hankinta voi olla myös palvelun hankinta tuotteen sijaan, ns. product-service system, jossa palveluntuottaja sitoutuu huollon ja varaosien toimittamiseen sopimuskaudella sekä huolehtii asianmukaisesta loppukäyttöön saattamisesta. 

 

Julkaistu 3.6.2016 klo 9.09, päivitetty 4.8.2020 klo 13.22