Keraaminen purkujäte kiertotaloudessa (KERPUR)

eakrlippu Vipuvoimaa EU

 
 

KERPUR-hankkeen tavoitteena on tukea systeemistä muutosta lineaaritaloudesta
kohti kiertotaloutta yrityksissä, teollisuudessa ja yhteiskunnassa sekä siten tukea
hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumista. Rakennusteollisuuden, rakentamisen sekä
purku- ja jätehuoltohuoltoalojen vihreän kasvun varmistamiseksi Covid-19 pandemian
jälkeen tarvitaan toimintaympäristön vahvistamista.

Hankkeen erityistavoite on kierrätyksen laatukriteerien määrittely ja uusien käyttökohteiden
tunnistaminen keraamiselle jätteelle. Keraamisten jätteiden kierrättämistä pilotoidaan
yhdessä yritysten kanssa. Järjestäytynyt keramiikkajätteen keräys puuttuu Suomesta ja
sen hyötykäyttö on vähäistä.

Toimenpiteisiin kuuluvat myös pilottikohteiden hiilijalanjälkitarkastelu, digitaalisen
alustaratkaisun konseptikehitys ja sen keramiikkajätteen hyötykäytön arvoketjuun tuoman
lisäarvon selvittäminen sekä uusien liiketoimintamallien kehitys.


KERPUR-hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta
toteuttamia toimia (REACT-EU). Kokonaisbudjetti 686 810 euroa, josta Euroopan
aluekehitysrahaston (EAKR) osuus on 80 % eli 549 448 euroa.


Hanketta toteuttavat yhteistyössä Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Suomen
ympäristökeskus SYKE ja Turku Science Park Oy, joista viimeisin toimii myös hankkeen
koordinaattorina.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021 - 31.8.2023

Hankkeen yhteyshenkilöt SYKEssä ovat Jaakko Karvonen (Projektipäällikkö), Eevaleena Häkkinen ja Johanna Niemistö

Turku Scp Syke1 ÅA TurkuAMK Varsinais-Suomen liitto Uudenmaan liitto

 
 
 
 
 
Julkaistu 27.9.2021 klo 15.08, päivitetty 25.1.2022 klo 9.51

Kohderyhmä: