Kemikaaliriskien ja ympäristölle haitallisten aineiden viestintä (KELO viesti)

Tausta

Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman (KELO) väliarvioinnin mukaan, viestintää tulisi käyttää nykyistä paremmin hyödyksi kemikaaliriskien hallinnassa ja viestintä kuuluukin kaikkiin toimenpidesuosituksiin. Hankkeessa noudatetaan vuonna 2013 laadittua Kemikaaliriskien viestintää koskevaa toimintaohjelmaa sekä osallistutaan Kemikaaliviranomaisten toimenpidesuunnitelman laadintaan ja toteutukseen.

Tavoite

Tämän hankkeen tavoitteena on tiedottaa ajankohtaisista haitallisiin aineisiin liittyvistä hankkeista ja tutkimustuloksista

Lisätietoja

Jaakko Mannio, Suomen ympäristökeskus
Päivi Fjäder, Suomen ympäristökeskus

Sari Kauppi, Suomen Ympäristökeskus


etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 22.9.2015 klo 12.03, päivitetty 11.10.2017 klo 9.07