Kemikaalien hallintamahdollisuudet kiertotalouden edistämisessä

Lyhytosoite: http://www.syke.fi/hankkeet/kike

Kiertotalous_infograafi
Kemikaalitiedon on siirryttävä tuotteen mukana turvallisten ja tehokkaiden materiaalikiertojen aikaansaamiseksi. © Suomen Ympäristökeskus
 

Kemikaalien hallinta kiertotaloudessa -raportti on nyt julkaistu! Voit ladata sen sivun alaosasta (pdf-versio) tai täältä.

Hankkeen tausta

Kiertotaloudessa materiaalin arvoa pyritään säilyttämään mahdollisimman pitkään, minimoiden samalla materiaalin käytön ympäristövaikutuksia. Kemikaaleja siirtyy joskus näkymättömänä osana materiaalivirassa ja siksi mahdolliset riskiä aiheuttavat kierrätysmateriaalit on havaittava ajoissa. Vain tunnistamalla riskit, voimme hallita niitä. Riskien hyvä hallinta mahdollistaa kiertotalouden toteuttamisen turvallisesti.

Jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttö on kiertotalouden kannalta merkittävä potentiaali, mutta tuotteiden sisältämät tai uudelleen käytössä muodostuvat haitalliset aineet voivat toisaalta aiheuttaa merkittäviä riskejä. Siksi sekä tuote- että jätesääntelyyn liittyvä kemikaaliriskien hallinta ja niiden synkronointi aiheuttaa merkittäviä haasteita sääntelylle ja materiaalien uusiokäytölle.

Tavoitteet ja toteutus

Hankeen tavoitteena on selvittää, missä Suomessa tuotetuissa tai tänne tuoduissa tuotteissa ja materiaaleissa esiintyy tai voisi esiintyä haitallisia kemikaaleja. Mahdollisuuksien mukaan tarkastellaan erityisesti SVHC-aineita. Selvityksen perusteella arvioidaan näiden kemikaalien vaikutusta tuotteiden ja materiaalien uudelleenkäytölle ja kierrätykselle, mitä riskinhallintakeinoja käyttö tai kierrätys edellyttää ja mihin tuoteryhmiin / materiaalivirtoihin kiertotalouden suurimmat riskit liittyvät. Hanke tukee päätöksentekoa ja edistää kiertotalouden mahdollisuuksia.

Hankkeessa käydään läpi kemikaalien ja kiertotalouden kytkentöjä, olemassa olevan tietopohjan riittävyyttä sekä tunnistetaan keskeisimpiä materiaalien kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön liittyviä kemikaaliriskejä kiertotaloudessa sekä niiden hallinnan tarvetta.

Hanke on esitutkimuksen luotoinen ja se toteutetaan kirjallisuusselvityksenä ja haastatteluina hyödyntäen jo tehtyjä kotimaisia ja kansainvälisiä selvityksiä ja tutkimuksia eri tuoteryhmien kierrätettävyydestä, ottaen erityisesti huomioon tuotteisiin sisältyvät haitalliset kemikaalit.

 

Lisätietoja

Erikoistutkija Sari Kauppi, Suomen ympäristökeskus, Kestävän kiertotalouden strateginen ohjelma
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puh. +358 295 251 268

Julkaistu 3.2.2017 klo 11.34, päivitetty 29.4.2022 klo 14.46