Kemiallisten taisteluaineiden kartoitus ja arviointi (CHEMSEA)

CHEMSEA on johtavien tutkimuslaitosten ja meriasioihin liittyvien päätöksentekijöiden yhteistyöhanke, joka on perustettu arvioimaan ja minimoimaan toisen maailmansodan jälkeen upotettujen kemiallisten taiteluaineiden aiheuttamia riskejä merenpohjaan liittyvien ihmistoimintojen yhteydessä. CHEMSEAn tavoittena on lisätä vedenalaisten toimintojen turvallisuutta määrittämällä ohjeistuksia ja kouluttamalla asiaan liittyviä sidosryhmiä sekä hallinnon edustajia.

 Ekologinen riskinarvio, jossa huomioidaan aineiden erilaiset leviämismahdollisuudet tutkituilla avomerialueilla, auttaa hallintoviranomaisia ympäristövaikutusten ja ihmisille koituvan terveysriskin arvioinnissa mahdollisen onnettomuuden sattuessa ja suuronnettomuuden tapahtuessa toimimaan vastuullisesti ja asianmukaisesti. CHEMSEA valmistelee päivitettyjä ja yhdenmukaisia toimintaohjeita kuten suosituksia, jotka koskevat kemiallisten taisteluaseiden upotusalueiden keskittymiä joissa on noudatettava erityistoimenpiteitä. Taisteluaseiden ympäristövaikutusten analysointiin kehitetään ja testataan uusia menetelmiä laboratorio- ja kenttäolosuhteissa (Bornholmin allas). CHEMSEA antaa myös tietoa upotettujen aseiden sijainnista vielä tutkimattomilta tunnetuilta (Gotlannin syvänne) ja oletetuilta (Gdanskin syvänne) upotusalueilta.

Lisätietoja

Tutkija Raisa Turja, Suomen ympäristökeskus, SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Erikoistutkija Kari Lehtonen , Suomen ympäristökeskus, SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Julkaistu 4.4.2013 klo 14.11, päivitetty 23.5.2018 klo 11.57