Kehittyneet vedenkäsittelymenetelmät (ADWATECH)

Hanke lyhyesti

Energizing Urban Ecosystems (EUE) tutkimusohjelma tuo yhteen suomalaisen rakennusklusterin terävimmän kärjen tutkimaan, testaamaan ja pilotoimaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja tulevaisuuden kaupunkiekosysteemien kehittämiseksi. Tähän tutkimusohjelmaan kuuluvan Adwatech-hankkeen tarkoituksena on hyödyntää koko ohjelman läpileikkaavaa Innovatiivista kaupunkisuunnittelumallia ja luoda vesialalle yrityksen ja julkisen yhteisön välinen toimintamalli. Siinä yritys saa julkiselta yhteisöltä tietoa heidän tulevaisuuden tarpeistaan, joilla pystyy suuntaamaan tuotekehitysponnistelunsa ja testaamaan niitä prosessin kuluessa. Yhdessä julkinen yhteisö, korkeakoulu ja yritys oppivat ennakoimaan ja vaikuttamaan alan tuleviin kehityssuuntiin ja normeihin. Korkeakoulu tutkimuslaitoksena profiloituu innovatiiviseksi, jolloin suomalainen korkeakoulu kiinnostaa nykyistä enemmän kansainvälisiä tutkijoita ja suomalaisen vesiosaamisen kysyntä vahvistuu.

Hankkeessa kehitetään energiatehokkaita vesihuoltoratkaisuja niin vedenhankinnassa kuin jätevesien- ja lietteidenkäsittelyssäkin. Näiden ratkaisujen energian ja materiaalien elinkaaritarkastelu sekä elinkaarikustannusten laskenta on SYKEn osuutta tässä kokonaisuudessa. Hankkeessa on myös tarkoitus pilotoida energian ja materiaalien suhteen tehokas jätevesilaitos Meksikossa tai Nepalissa, missä SYKE toimii mukana tiedon analysoinnissa. Hanke toteutetaan Kemiran, Aalto yliopiston, HSY Veden ja SYKEn yhteistyönä.

Lisätietoja 

Johtava asiantuntija Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 22.4.2013 klo 12.23, päivitetty 17.12.2014 klo 15.23