Julkaisut

Tärkeimmät vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut

Stojiljkovic, A., Kauhaniemi, M., Kukkonen, J., Kupiainen, K., Karppinen, A., Denby, B.R., Kousa, A., Niemi, J.V., Ketzel M. 2019. The impact of measures to reduce ambient air PM10 concentrations originating from road dust, evaluated for a street canyon in Helsinki. Atmospheric Chemistry and Physics; 19 (7): 11199–11212.

Kupiainen, K., Ritola, R., Stojiljkovic, A., Pirjola, L., Malinen, A., Niemi, J.  2016.  Contribution of mineral dust sources to street side ambient and suspension PM10 samples. Atmospheric environment 147: 178 189. 

Dendy, B.R., Ketzel, M., Ellerman, T., Stojiljkovic, A., Kupiainen, K., Niemi, J.V., Norman, M., Johansson, C., Gustafsson, M., Blomqvist, G., Janhäll, S., Sundvor, I. 2016. Atmospheric Environment 2016; 141: 508–522

Kauhaniemi M., Stojiljkovic A., Pirjola L., Karppinen A., Härkönen J., Kupiainen K., Kangas L., Aarnio M.A., Omstedt G., Denby B.R., Kukkonen J. 2014. Comparison of the predictions of two road dust emission models with the measurements of a mobile van. Atmospheric Chemistry and Physics 14, 9155–9169.

Denby, B.R., Sundvor, I., Johansson, C., Pirjola, L., Ketzel M., Norman, M., Kupiainen, K., Gustafsson, M., Blomqvist, G., Omstedt G. 2013. A coupled road dust and surface moisture model to predict non-exhaust road traffic induced particle emissions (NORTRIP). Part 1: Road dust loading and suspension modelling. Atmospheric Environment 2013; 77: 283–300.

Denby, B.R., Sundvor, I., Johansson, C., Pirjola, L., Ketzel M., Norman, M., Kupiainen, K., Gustafsson, M., Blomqvist, G., Kauhaniemi, M., Omstedt G. 2013. A coupled road dust and surface moisture model to predict non-exhaust road traffic induced particle emissions (NORTRIP). Part 2: Surface moisture and salt impact modelling. Atmospheric Environment 2013; 81: 485–503

Raportit

Ritola, R., Kulovuori, S., Stojiljkovic, A., Karvosenoja, N. 2021. Katupölyn lähteet, päästövähennyskeinot ja ilmanlaatuvaikutukset. KALPA3-tutkimushankkeen loppuraportti. Suomen ympäristökeskus. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 28/2021. ISSN 1796-1726; ISBN 978-952-11-5407-2.

Kulovuori, S., Ritola, R., Stojiljkovic, A., Kupiainen, K., Malinen, A. 2019. Katupölyn lähteet, päästövähennyskeinot ja ilmanlaatuvaikutukset - Tuloksia KALPA-tutkimushankkeesta 2015-2018. Helsingin seudun kuntapalvelut ja - kuntayhtymä. HSY:n julkaisuja, ISSN 1798-6095; 1 ISBN 978-952-7146-38-5 (pdf).

Kupiainen, K., Denby, B. R., Gustafsson, M., & Johansson, C. 2017. Road dust and PM10 in the Nordic countries: Measures to Reduce Road Dust Emissions from Traffic. Nordic Council of Ministers. 30pp .ISBN: 978-92-893-4800-3. ISBN 978-92-893-4801-0 (PDF). 

Stojiljkovic, A., Kupiainen, K., Niemi, J.V., Kousa, A., Pirjola, L., Ritola, R., Malinen, A. 2016. Katupölyn päästömallintaminen pääkaupunkiseudulla. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. HSY:n julkaisuja 10/2016. 47s. 

Muut julkaisut

Kulovuori, S., Ritola, R. 2021. Tutkitusti parhaat keinot katupölyn torjuntaan on koottu ratkaisukorteiksi Suomen ympäristökeskuksessa. Tie ja Liikenne 5/2021 s. 14-15. https://www.tieyhdistys.fi/site/assets/files/1351/tl5_2021.pdf

Laajempi julkaisulista SYKEn kirjastopalvelussa

Julkaistu 17.4.2020 klo 10.33, päivitetty 25.4.2022 klo 9.06