Kasviplanktonin ja muiden mikrobien monimuotoisuus ja vesien tummumisen vaikutus - MiDAS

Kasviplankton_MiDAS

Lyhytosoite: www.syke.fi/hankkeet/midas-aqua

Tausta

Järviä pidetään monimuotoisuuden keskittyminä (biodiversity hot spots), joissa monimuotoisuus on hyvin suuri huomioiden järvien osuus maapallon pinta-alasta. On arvioitu, että erityisesti kasviplanktonlevien ja niihin assosioituneiden bakteerien monimuotoisuuden vähenemisellä on haitallisia vaikutuksia mm. perustuotantoon, aineiden kiertoon ja järviekosysteemien vakauteen.

MiDAS-hankkeen tavoitteena on tutkia

  1. järvien yksisoluisen eliöstön (yhteyttävän ja miksotrofisen kasviplanktonin sekä toisenvaraisten bakteerien) monimuotoisuutta (biodiversiteettiä)
  2. valuma-alueelta tulevan, eloperäisen hiilen kuormituksen (vesien tummuminen) vaikutuksia kasviplanktonyhteisön monimuotoisuuteen
  3. kasviplanktonyhteisön muutosten vaikutuksia kasviplanktoniin assosioituneen bakteeriyhteisön monimuotoisuuteen

 

MiDAS flow-chart_FI
 

Kasviplanktonyhteisöjä tutkitaan järvissä, koealtaissa ja laboratoriossa valomikroskopiaan sekä moderneihin RNA- ja DNA-tekniikoihin perustuvilla molekyylibiologisilla menetelmillä. Näin saadaan selville tunnistamaton ("piilossa oleva") monimuotoisuus ja voidaan lisäksi tutkia kasviplanktoniin assosioituneen bakteeriyhteisön lajispesifisyyttä ja monimuotoisuutta sekä vesien tummumisen vaikutus mikrobiyhteisöjen koostumukseen.

Julkaisut

Salmi, P., Mäki, A., Mikkonen, A., Puupponen, V.-M., Vuorio, K., Tiirola, M. (2021): Comparison of epifluorescence microscopy and flow cytometry in counting freshwater picophytoplankton. Boreal Environmental Research 26: 17–27. 

Taipale, S., Kuoppamäki, K., Strandberg, U., Peltomaa, E., Vuorio, K. (2020): Lake restoration influence nutritional quality of algae and (consequently) Daphnia biomass. Hydrobiologia 847: 4539-4557.

Vuorio, K., Järvinen, M., Kotamäki, N. (2020): Phoshorus thresholds for bloom-forming cyanobacterial taxa in northern European lakes. Hydrobiologia 847: 4389-4400. DOI: 10.1007/s10750-019-04161-5

Vuorio, K., Mäki, A., Salmi, P., Aalto, S., Tiirola, M. (2019): Consistency of targeted metatranscriptomics and morphological characterization of phytoplankton communities. Submitted to Frontiers in Microbiology 11: 96. DOI: 10.3389/fmicb.2020.00096

Taipale, S., Vuorio, K., Aalto, S., Peltomaa, E., Tiirola, M. (2019): Eutrophication reduces the nutritional value of phytoplankton in boreal lakes. Enviromental Research 179: 156-166. DOI: 10.1016/j.envres.2019.108836

Vuorio, K., Kanninen, A., Mitikka, S., Sarkkinen, M., Hämäläinen, H. (2018): Invasion of Finnish inland waters by the alien moss animal Pectinatella magnifica Leidy, 1851 and associated potential risks. Management of Biological Invasions 1: 1-10. DOI: 10.3391/mbi.2018.9.1.01

 

MiDAS_logo_suorakaide

Lisätietoja:

Kristiina Vuorio, Suomen ympäristökeskus, SYKE, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi
Marko Järvinen, Suomen ympäristökeskus, SYKE, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Julkaistu 3.11.2017 klo 14.57, päivitetty 19.3.2021 klo 13.01

Kohderyhmä: