KLIVA – Vesitase, ekosysteemipalvelut ja metallikulkeuma muuttuvassa ilmastossa

Luontoa hyödynnetään monella tavalla, niin ruokana, energiana, teollisuuden raaka-aineena kuin virkistykseenkin – niin sanottuina ekosysteemipalveluina. Luontoresurssien käyttö vaikuttaa vesiympäristöömme, ekosysteemipalveluiden saatavuuteen ja mahdollisuuksiin saavuttaa ympäristötavoitteet. Ilmastonmuutos lisää haasteita, kun tavoitteena on kestävä tuotanto ja hyvä vesien laatu. KLIVA-hanke pyrkii vuosien 2019–2022 aikana antamaan virikkeitä ilmastoon sopeutettuihin toimenpiteisiin maa- ja metsätaloudessa. Lähtökohtana on kokonaiskuvan luominen valuma-alueen vesivirroista ja -varoista. Luonnollisemman vesi - taseen ja vähäisemmän happamilta sulfaattimailta tulevan kuormituksen avulla luodaan edellytyksiä kestävälle tuotannolle, luonnon monimuotoisuudelle ja paremmalle vesien laadulle. Hankkeen mallialueina ovat Laihianjoki Suomessa ja Hertsångerälven Ruotsissa.

KLIVA on Interreg Botnia-Atlantica -hanke, joka on käynnissä vuoden 2022 toukokuuhun saakka. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1836420 euroa.

Linkki hankkeen pääsivulle (suomeksi) https://fikliva.org/

interreglogo
 
 
Klivalogo
©

 

 

Julkaistu 29.9.2020 klo 11.38, päivitetty 29.9.2020 klo 15.16

Aihealue: