KATOA

KATOA: Katujen ja teiden pölyhaitat: monitorointi, hallinta ja päästövähennyskeinojen tehokkuuksien arviointi 

Hankkeen tavoitteina on:

  • Jatkaa katupölyn lähteisiin ja vähennysmahdollisuuksiin kohdistuvia tutkimuksia KAPU-, NASTA-, REDUST- ja KALPA- hankkeiden viitoittamalla tiellä.
  • Selvittää katupölypäästöihin ja -pitoisuuksiin vaikuttavia tekijöitä sekä eri lähteiden osuuksia erilaisissa katukohteissa ja -ympäristöissä 
  • Tunnistaa tehokkaimpia päästövähennysmahdollisuuksia ja edesauttaa niiden käyttöönottoa.
  • Tuottaa relevanttia ja ajankohtaista tietoa Kansallisen Ilmansuojeluohjelman 2030 tavoitteiden täyttämiseksi

Tavoitteiden toteuttamiseksi tehdään katupölyn mittausta ja mallinnusta erilaisilla tarkoitukseen soveltuvilla menetelmillä. Lisäksi hyödynnetään jo olemassa olevia aineistoja, sekä jatketaan aikasarjoja kohteissa, jotka ovat suurelta osin ollut mittausten ja tehostettujen katupölyntorjuntatoimien kohteena jo vuodesta 2006 saakka.
 

Lisätietoja: Ryhmäpäällikkö Niko Karvosenoja, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 26.3.2021 klo 10.29, päivitetty 26.3.2021 klo 11.19