KALPA-3

KALPA-3 Katupölyn lähteet, päästövähennyskeinot ja ilmanlaatuvaikutukset -tutkimushanke

Katupölypäästöjä, niihin vaikuttavia tekijöitä ja eri katupölylähteiden ilmanlaatuvaikutuksia on viime vuosina tutkittu Suomessa KAPU- ja REDUST-hankkeissa sekä NASTA-tutkimusohjelman ilmanlaatuosiossa. Vuodesta 2015 eteenpäin katupölytutkimusta on jatkettu KALPA-hankkeen puitteissa, josta on käynnissä kolmas vaihe (2019-2020). KALPA-hankkeen tavoitteena on:

  • Selvittää päästöihin ja pitoisuuksiin vaikuttavia tekijöitä sekä eri lähteiden osuuksia erilaisissa katukohteissa
  • Tunnistaa tehokkaimpia päästövähennysmahdollisuuksia, dokumentoida parhaita käytäntöjä ja edesauttaa niiden käyttöönottoa
  • Jatkaa katupölyn lähteisiin ja vähennysmahdollisuuksiin kohdistuvia tutkimuksia pääkaupunkiseudulla kansallisten KAPU-, NASTA-, REDUST- ja KALPA- hankkeiden viitoittamalla tiellä.

Tavoitteiden toteuttamiseksi tehdään mittauksia ja mallinnusta pääkaupunkiseudulla ja Kuopiossa käyttäen useampaa menetelmää ja kohdentuen erilaisiin katuympäristöihin ja eri vuodenaikoihin. Lisäksi hyödynnetään laajasti jo olemassa olevia aineistoja.

 

Lisätietoja: Ryhmäpäällikkö Niko Karvosenoja, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 17.4.2020 klo 9.03, päivitetty 25.4.2022 klo 9.35