Itämerivaltioiden foorumi lannan kestävän hyödyntämisen teknologioille (Baltic Manure)

Hanke lyhyesti

Baltic Manure on yksi Euroopan Unionin Itämeri-strategian lippulaivahankkeista, jonka kolme tiivistettyä päätavoitetta ovat:

  • Tehdä lantaongelmista liiketoimintaa.
  • Toimia foorumina, joka kokoaa yhteen eri sidosryhmät parantamaan lannan käsittelyä ja käyttöä Itämeren alueella.
  • Tuottaa tietoa, edistää teknologian kehitystä ja markkinointia sekä antaa politiikkasuosituksia.

Baltic Manure kehittää olemassa olevaa tietopohjaa lannankäsittelystä ja käytöstä. Hankkeen aikana analysoidaan esimerkiksi erilaisia lannan ravinnekomponenttien erottelumenetelmiä yhdistettynä biokaasuprosessin, ja parhaista teknologioista laaditaan investointisuosituksia viljelijöille ja yrityksille. Politiikkasuosituksilla tuetaan lannankäsittelyn tehostamista kaikissa Itämeren ympärysvaltioissa.

Hankkeen tuloksena lannan sisältämät ravinteet ja energiapotentiaali saadaan paremmin hyödynnetyksi, uusia teknologioita kehitetään ja alalle syntyy uutta liiketoimintaa. Näin parannetaan ravinnekiertoja, edistetään uusiutuvan energian käyttöä ja vähennetään Itämereen maataloudesta kohdistuvaa ravinnekuormaa.

Hanke koostuu hallinnollisen työpaketin lisäksi kuudesta työpaketista, joissa käsitellään 1) hankkeen sisäistä ja ulkoista viestintää; 2) lannan tehokkaampia käsittelyteknologioita; 3) eri lantatyyppien ominaisuuksia, lähinnä lannoitusarvoa; 4) erilaisten lannankäsittelyvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia LCA-näkökulmasta; 5) lannan energiapotentiaalia ja 6) lantaan liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia.

Lisätietoja

Erikoistutkija Juha Grönroos, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 24.4.2013 klo 10.20, päivitetty 16.12.2014 klo 12.20