Itämeren ympäristö, ruoka ja terveys: tavoista tietoisuuteen (FOODWEB)

Hankkeen tavoitteet


FOODWEB-projektin tavoitteena on tarkastella ihmistoiminnan, elintarvikkeiden laadun sekä ympäristön välisiä yhteyksiä:

  • miten ympäristön tila vaikuttaa ruokaan ja terveyteemme;
  • miten ihmisen toiminta puolestaan vaikuttaa ympäristöön.


Projektissa pyritään luomaan erilaisia toimintatapoja, joita noudattelemalla Itämeren maiden asukkaat voisivat osaltaan huolehtia meren tilasta. Projektissa pyritään kiinnittämään erityistä huomioita ruokaan ja sen tuotantoon liittyviin riskeihin sekä niiden mahdollisiin vaikutuksiin, yksilön terveyteen. Projektissa ovat mukana Suomi, Viro sekä Latvia, mutta varsinainen toiminta-alue pyrkii kattamaan koko Itämeren valuma-alueen.

Projektin päätarkoituksena on lisätä kuluttajien tietoisuutta, jonka avulla voitaisiin mahdollisesti myös ohjailla kysyntää ja näin ollen edelleen vaikuttaa niin maankäyttöön, ekosysteemipalvelujen hyödyntämiseen, ruuan turvallisuuteen kuin vastuullisten valintojen tukemiseenkin. Käytettyjä työkaluja ovat mm. ruuan elinkaari-analyysipohjainen riskiviestintä, ravitsemustietoisuuden sekä ruuantuotannon ja -kulutuksen ympäristötietoisuuden tehostaminen. Projektissa on kehitteillä myös helppokäyttöinen laskuri, jonka avulla voidaan vertailla erilaisten lounaslautasten hiilijalanjälkiä, ravitsemuksellista laatua sekä niistä aiheutuvaa kemikaalialtistusta.

Projektia vetää Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT). Muita partnereita ovat Suomen Ympäristökeskus (SYKE), Tarton yliopisto, tiedekeskus AHHAA sekä Latvian yliopisto.

 

Lisätietoja

Matti Verta, Projektikoordinaattori, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Sirpa Kurppa, Projektipäällikkö, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, etunimi.sukunimi@mtt.fi

Marja-Liisa Vieraankivi, Projektikoordinaattori, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, etunimi.sukunimi@mtt.fi
 
Julkaistu 23.4.2013 klo 14.39, päivitetty 26.5.2023 klo 19.34