Itämeren sinisen bioteknologian allianssi - ALLIANCE

ALLIANCE-logo
 

Suomen ympäristökeskus osallistuu Interreg-hankkeeseen "Itämeren sinisen bioteknologian allianssi" (Baltic Blue Biotechnology Alliance; ALLIANCE), joka kokoaa yhteen sinisen bioteknologian päätoimijoita Itämeren alueelta. Hankkeessa avataan Itämeren alueen tutkimuslaitosten olemassa olevia resursseja sinisen bioteknologian toimijoiden käyttöön. Hankkeen tavoitteena on avustaa ja nopeuttaa uusien innovatiivisten Itämeren resursseihin pohjautuvien tuotteiden ja palveluiden kehitystä ideoista valmiiksi tuotteiksi.

Sininen bioteknologia etsii tuotteita ja ratkaisuja

Sininen bioteknologia tutkii meren eliöitä ja luonnonvaroja pyrkien löytämään ja kehittämään uusia kaupallisia tuotteita, kuten lääkkeitä, kemikaaleja, ruokaa ja energialähteitä. Sinisen bioteknologian ratkaisut voivat myös tarjota uusia mahdollisuuksia puhtaan ja monimuotoisen meriympäristön säilyttämiseen. Merien eliöstö on erityisen monimuotoista, ja potentiaali uusien tuotteiden löytämiseen on suuri. Toistaiseksi meren eliöstön biokemiallista koostumusta ja hyödynnettävyyttä on kuitenkin selvitetty vain vähän. Sinisen bioteknologian ja mereisten biomassojen potentiaali on havaittu EU-tasolla, ja erilaisten rahoitusmekanismien avulla pyritään edistämään merten resurssien kestävää käyttöä ja kiertotalouden ratkaisuja.

ALLIANCE-hanke tarjoaa konkreettista tukea sinisen teknologian toimijoille

Alliance-hankkeessa yhdistellään systemaattisesti ja ylikansallisesti partnereiden osaamista vastaamaan tuotekehityksen ja markkinoinnin tarpeita. Yhdessä kohdekäyttäjiensä, pk- ja start up-yritysten, kanssa Alliance-hankkeen tavoitteena on luoda sinisen bioteknologian kasvun edellytyksiä kehittämällä toimintatapoja, joilla varmistetaan resurssien, infrastruktuurien ja osaamisen tehokas käyttö Itämeren alueella.

Alliance-hanke tukee konkreettisesti sinisen bioteknologian toimijoita. Alliancen tavoitteena on esittää ainakin viisi menestystarinaa, joissa hankepartnerit ovat auttaneet kehittämään siniseen bioteknologiaan perustuvaa kaupallista tuotetta. Alliance-partnerit tarjoavat osaamistaan teknologiayrityksille liittyen sinisen bioteknologian tuotekehitykseen, laboratoriopalveluihin, markkinointiin, verkostoitumiseen ja lainopilliseen apuun.

Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Jukka Seppälä
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puh. 0295 251 631

Tutkija Anne-Mari Luhtanen
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puh. 0295 251 814

Julkaistu 13.9.2016 klo 8.26, päivitetty 25.9.2019 klo 16.04