Itämeren luonnonvarojen kestävä käyttö - SUBMARINER

 

Hankkeen tarkoitus

Itämeren luonto kohtaa valtavia haasteita: liian suuri ravinnekuormitus, vähentyvät kalakannat, meren vakava saastuminen, ilmastonmuutoksen vaikutukset ja kasvava kilpailu tilankäytöstä. Tarvitaan yhteinen suunnitelma Itämeren resurssien käytöstä. Muuten uudet toiminnot ja meren resurssien lisääntynyt käyttö uhkaavat meren elämää ja kasvattavat meriympäristöön kohdistuvia paineita liiaksi.

Tietomme meren uudenlaisten käyttötapojen ympäristövaikutuksista on vielä puutteellinen. Emme myöskään tiedä riittävästi niiden taloudellisesta kannattavuudesta ja soveltumisesta eri alueille. Tämän vuoksi päättäjien on vaikea arvioida, mitkä meren käyttötavat ovat kaikkein suotavimpia ja kuinka niitä tulisi edistää samalla, kun mahdollisesti vahingollisia käyttötapoja hillittäisiin.

SUBMARINER kehittää tarpeellista tietopohjaa, jotta Itämeren alue voisi aktiivisesti parantaa meren ekosysteemin tilaa ja siihen nojaava taloudellista toimintaa tulevaisuudessa.

SUBMARINER testaa ideoita myös käytännön hankkeissa ja laatii paikallisia uudenlaisten merenkäyttötapojen kehityssuunnitelmia valikoiduilla Itämeren alueilla. Suomessa SUBMARINER projektin yhteydessä selvitetään mikro- ja makrolevien viljelymahdollisuuksia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Jukka Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh: 040 182 3316

Julkaistu 23.4.2013 klo 10.51, päivitetty 3.6.2016 klo 13.37