Itämeren kasviplanktonin geneettinen ja fenotyyppinen muuntelu - Miten muuntelu vaikuttaa ympäristömuutoksiin sopeutumiseen ja ekosysteemitason prosesseihin? (PHYTOVAR)

Hanke lyhyesti

Luonnon monimuotoisuus on tärkeä tekijä ekosysteemien toiminnalle ja vakaudelle. Erityisesti harvalajisessa systeemissä kuten Itämeressä, jossa ihmisen aiheuttama nopea ympäristön muutos on käynnissä. Monimuotoisuus populaatiotasolla voi toiminnallisesti korvata lajien monimuotoisuuden vakauttamisen roolia. Tässä projektissa tutkitaan kasviplanktonpopulaatioiden monimuotoisuutta kolmen Itämeressä esiintyvien avainlajien avulla: piilevä Skeletonema marinoi ja kukintoja muodostavat panssarisiimalevät Scrippsiella hangoei sekä Alexandrium ostenfeldii. Tutkimme millaista roolia populaatioiden monimuotoisuudella on pelaagisen systeemin ekologisissa toiminnoissa sekä miten monimuotoisuus vaikuttaa sopeutumiseen ympäristömuutokselle. Erityisesti analysoidaan (1) geneettistä monimuotoisuutta ja fysiologisia luonteenpiirteitä sekä Itämeren populaatioiden plastisuutta käyttäen molekylaarisia ja ekofysiologisia menetelmiä, (2) monimuotoisuutta eriävissä tasoissa ja sen vaikutusta systeemitason prosesseille kuten, perustuotannolle, resurssien käyttötehokkuudelle ja ravintoketjun vuorovaikutuksille ja (3) geneettisen monimuotoisuuden roolia kasviplanktonin reagoinnissa ekosysteemin häiriö- ja muutostiloissa. Tästä luotu tieto käytetään arvioinnissa Itämeren perustuotantoon liittyvien avainlajien monimuotoisuuden riittävyydestä tarjoamaan ja ylläpitämään vakautta ekologisissa prosesseissa, käynnissä olevan ympäristömuutoksen aikana. Tämä on tärkeä edellytys Itämeren ekosysteemin tapahtumien ennustamisessa käynnissä olevaan ilmastomuutokseen ja muihin ihmisen aiheuttamiin muutospaineisiin.

Lisätietoja

Tri Anke Kremp, erikoistutkija, Suomen Ympäristökeskus (SYKE), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh 040 182 3245

 

Julkaistu 24.4.2013 klo 10.00, päivitetty 23.5.2018 klo 11.50