Ekoinnovaatiosta viestiminen

Viestinnän tavoitteena on kertoa ekoinnovaatiosta luotettavasti ja vahvistaa yrityksen kilpailukykyä ja asemaa markkinoilla.

Monille tuoteryhmille eli erilaisille tuotteille ja palveluille on mahdollista hakea ympäristömerkin käyttöoikeus. Käytössä on useita erilaisia ympäristömerkkejä. Osa merkeistä on virallisia, kuten pohjoismainen ympäristömerkki ja Euroopan ympäristömerkki. Virallisten ympäristömerkkien lisäksi markkinoilla on myös useita muita ympäristömerkkejä, esim. TCO:n ympäristömerkki toimistohuonekaluille ja toimistolaitteille sekä Ökotex-merkki tekstiileille.

Viestinnässä voidaan käyttää apuna myös ulkopuolisen tahon todentamia väittämiä tai tehtyihin selvityksiin perustuvia tuloksia, jotka kertovat esimerkiksi sähkönkulutuksesta, tuotteen sisältämistä kemikaaleista, laitteen käyttöiästä tai tavaran kierrätettävyydestä. Omaehtoisista ympäristömerkeistä on julkaistu standardi ISO 14021. Standardissa kerrotaan mm. mitä edellyttää sellaisen väittämän käyttö kuten  "pitempi käyttöikä", "pienempi enegiankulutus" ja "vähemmän jätettä".

Ekotehokkaasta tuotteesta ja palvelusta viestiminen

Ekotehokkaasta tuotteesta ja palvelusta viestiminen

Elinkaariarvioinnista viestiminen on selkeintä, kun se on tehty ympäristöselostejärjestelmään.

Lisätietoja

Erikoistutkija Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 28.5.2013 klo 10.53, päivitetty 17.5.2013 klo 11.22