Ekoinnovaation mittaaminen

Kun tavaran tai palvelun tuottaja punnitsee innovaation mahdollisuuksia vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia, niin tarkastelussa kannattaa heti alusta alkaen ottaa elinkaarinäkökulma. Tuotteen elinkaari kattaa vaiheet luonnonvarojen hyödyntämisestä kierrätykseen ja kaatopaikkaan. Innovaation mahdollisuuksia tulee arvioida ja pyrkiä edelleen vähentämään koko elinkaaren ympäristövaikutukset huomioon ottaen.

Tuotteen elinkaari

Tuotteen elinkaari

Ympäristötietoisesta suunnittelusta on vuonna 2011 valmistunut standardi ISO 14006. Se tarjoaa opastusta ympäristötietoisen suunnittelun (eco-design) yhdistämisestä osaksi organisaation johtamisjärjestelmää. Ympäristötietoisesta suunnittelusta on aiemmin julkaistu standardi ISO/TR 14062.

Mihin verrataan

Ensimmäisenä mieleen tulevana vertailukohtana voivat olla samaan tarkoitukseen yleisesti tarjolla olevat tavarat ja palvelut. Mutta ympäristömyötäisyyttä korostavan valmistajan ja tuotesuunnittelijan kannattaa erityisesti verrata omaa tai suunnitteilla olevaa tuotetta  ympäristönäkökulmasta edistyneimpiin tuotteisiin. Aloittaa voi pohjoismaisen tai EU:n ympäristömerkin myöntämisvaatimuksiin ja merkittyjen tuotteiden listaan.

  • Joutsenmerkin kriteerit
  • Joutsenmerkityt tuotteet
  • Mitä menetelmiä käytetään

Tuotteen ympäristöhyötyjen määrittämisessä on kaksi päälinjaa, joita kannattaa yleensä käyttää rinnakkain. Perusmenetelmä tavaroiden ja palveluiden ympäristövaikutusten määrittämiseen on elinkaariarviointi. Tavaran ja palvelun ympäristönäkökohtia kannattaa myös aina verrata pohjoismaisen tai EU:n ympäristömerkin vaatimuksiin (tai muuhun standardin ISO 14024 mukaisen ympäristömerkin vaatimuksiin).

Selkein tapa osoittaa tuotteen ympäristömyötäisyys on pohjoismainen tai EU:n ympäristömerkki, silloin kun tuoteryhmälle on valmisteltu ympäristömerkin vaatimukset.

Tuotteen elinkaariarvioinnin yhteydessä kannattaa harkita ympäristöselosteen tekemistä, jolloin elinkaariarviointi julkaistaan ympäristöselostejärjestelmässä ja sitä voi verrata muihin tuotteisiin samassa tuoteryhmässä.

Hiilijalanjälki keskittyy tuotteesta aiheutuviin kasvihuonekaasupäästöihin. Hiilijalanjälki on elinkaariarviointi, joka rajataan vain ilmastovaikutuksiin eikä muita ympäristövaikutusluokkia oteta huomioon.

Lisätietoja

Erikoistutkija Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Innovaatiojohtaja Antti Herlevi, Green Net Finland ry, etunimi.sukunimi@greennetfinland.fi

Julkaistu 28.5.2013 klo 10.54, päivitetty 17.5.2013 klo 11.22
Kohderyhmä: