Ilmastonmuutoksen hillintä kestävän kulutuksen avulla; ruokaan, asumiseen ja liikenteeseen liittyvien ohjauskeinojen arviointi (KUILU)

Hankkeen tavoitteena on arvioida ruokaan, asumiseen ja liikenteeseen liittyvien kestävän kulutuksen ohjauskeinojen mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillinnässä, niiden muita ympäristövaikutuksia, kustannuksia ja hyväksyttävyyttä.

Aluksi hankkeessa tunnistetaan ja tehdään alustava arvio noin kahdestakymmenestä kulutuksen ilmastovaikutuksen ohjauskeinosta, jotka liittyvät asumiseen, ruokaan ja liikenteeseen.

Ohjauskeinojen vaikutusten arviointi toteutetaan monitieteisenä konsortioyhteistyönä, jossa tarkempaan tarkasteluun otetaan CO2-ekv päästövähennykset, muut ympäristövaikutukset ja mm. kustannukset, tulonjakovaikutukset ja hyväksyttävyys.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä tiedon käyttäjien kanssa (keskeiset ministeriöt eri hallinnonaloilla). Tuloksia arvioidaan yhteisessä workshopeissa ja niiden pohjalta tarkastellaan ja suositellaan uusia ohjauskeinoyhdistelmiä.

Lisätietoja

Erikoistutkija Ari Nissinen , Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 24.4.2013 klo 10.36, päivitetty 24.11.2016 klo 8.56