Johtopäätökset

Johtopäätös 556 IHKU
Kuva: Hannu Laatunen
  • Pienhiukkaset aiheuttavat terveysvaikutuksia jo alhaisilla, Suomelle tyypillisillä pitoisuuksilla
  • Asiantuntijoilla on nyt käytettävissä Suomen olosuhteisiin tehty työkalu, jolla voidaan tehdä suuntaa-antavia arvioita ilmansaasteiden päästöjen vähentämisestä seuraavista rahallisista hyödyistä
  • Vaikka Suomessa on puhtaampi ilma ja alhaisemmat asukastiheydet kuin suurimmassa osassa Eurooppaa, myös täällä ilmansaasteiden päästöjä rajoittamalla voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä kansanterveydelle
  • Suurimmat terveyshyödyt saadaan, kun rajoitetaan pienhiukkaspäästöjä matalan päästökorkeuden lähteissä (mm. liikenne ja puun pienpoltto) kaupunkialueilla
  • Terveyshaittojen kustannuksista suurin osa koostuu eliniän lyhenemisen kustannuksista. Pienhiukkaset aiheuttavat lisäksi kustannuksia esim. sairaalahoidon tarpeen ja töistä poissaolon kautta.
Julkaistu 12.2.2018 klo 8.17, päivitetty 14.2.2018 klo 8.45