Hylkyjen saneeraus vesiensuojelun tehostamisohjelmassa

Meren pohjassa olevan uponneen sotalaivan muoto näkyy viistokaikuluotauskuvassa.
Viistokaikuluotauskuva uponneesta sotalaivasta. © Kuva: Rajavartiolaitos

Suomen ympäristökeskus käynnisti hylkysaneeraushankkeen ympäristöministeriön toimeksiannosta vuonna 2019.  Hanke on osa Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa vv. 2019–2023, ja lisäksi se liittyy Itämeren suojeluohjelman tavoitteisiin.

Ympäristöriskin aiheuttavat hylyt selvitetään

Hankkeen tavoitteena on määrittää Suomen aluevesillä hylkykohteet, jotka voivat lähitulevaisuudessa aiheuttaa ympäristön pilaantumisvaaraa öljyn päästessä ruostuvien tankkien läpi mereen tai merenpohjaan.

Vesiensuojelun tehostamisohjelman logo

Hankkeessa selvitetään öljynpoisto-operaatioon soveltuvia kohteita ja etsitään arkistotietoja hylyissä mahdollisesti olevien vaarallisten aineiden määrittelemiseksi. Lisäksi selvitetään viranomaisten ja yhteistyöyritysten öljynpoistovalmiuksia. Välittömänä tavoitteena on poistaa öljy yhdestä tai kahdesta hylystä annettujen resurssien ja aikataulun puitteissa.

Muita keskeisiä kehitystavoitteita ovat mm:

  • varmistaa, että vastuuviranomaisilla ja viranomaisyhteistyöhön osallistuvilla yrityksillä on tarvittava osaaminen ja valmius hylkyjen aiheuttamien ympäristöriskien poistamiseen ja öljynpoistoon rakennettujen laitteiden hyödyntämiseen
  • korjata tarvittaessa osaamisessa ja valmiudessa havaittuja puutteita
  • kehittää ja valita tiettyyn kohteeseen parhaiten soveltuvat menetelmät, joilla voidaan selvittää, onko hylyssä öljyä tai vaarallisia kemikaaleja
  • laatia kunto- ja riskiarvioita hylyistä
  • arvioida kohteiden saneerauskustannukset

Hankkeen ohjausryhmässä ovat ympäristöministeriön ja SYKEn lisäksi edustettuina Merivoimat, Rajavartiolaitos, Merimuseo ja Traficom.

Hanke etsii kustannustehokasta keinoa ongelmahylkyjen valvontaan ja estämään hylyissä olevien öljyjen tai muiden vaarallisten aineiden pääseminen meriluontoon. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä muiden Itämeren maiden viranomaisten kanssa hylkyihin liittyvien ongelmien osalta ja raportoi HELCOMille sellaisista meriluonnon suojeluun liittyvistä havainnoista ja toimintamalliehdotuksista, joilla voisi olla laajempaa käyttöä koko Itämeren alueella.

Yhteystiedot:

  • Projektipäällikkö Tommi Kontto, s-posti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Utön vesillä tutkitaan riskihylkyä 29.8.2022
Merentutkimusalus Aranda on tällä viikolla Utön kaakkoispuolella. Käynnissä on vuonna 1978 uponneen hinaaja Simsonin ennakkotutkimus mahdollista öljynpoisto-operaatiota varten.
Lue lisää
Öljynpoisto kahdesta Saaristomerellä olevasta hylystä onnistui 20.8.2020
Suomen ympäristökeskus SYKE ja Merivoimat ovat onnistuneesti tyhjentäneet Saaristomerellä Hanna Marjutin ja Fortunan hylyt polttoaineesta. Kaikkiaan öljyntorjunta-alus Hylkeen keräystankkiin saatiin talteen noin 15 tonnia veden sekaista öljyä. Siitä öljyn osuus on arviolta 10–11 tonnia.
Lue lisää
Kahden hylyn öljynpoisto-operaatio alkaa Saaristomerellä 7.8.2020
Suomen ympäristökeskus SYKE ja Merivoimat suorittavat Saaristomerellä sukellustyöoperaation, jossa tavoitteena on tyhjentää kahden hylyn polttoainetankit.
Lue lisää
Suomen ympäristökeskus selvitti kahden Saaristomerellä uponneen hylyn öljyriskejä 21.11.2019
Suomen ympäristökeskus tutki tällä viikolla merentutkimusalus Arandan avulla kahta Saaristomerellä 1980-luvulla uponnutta alusta niiden öljyriskien takia. Hylyt makaavat 30-40 metrin syvyydessä keskellä Kihdin selkää, ja muodostavat öljypäästöuhan herkälle saaristoluonnolle.
Lue lisää
Ruoppaaja Velin hylky saneerattu Hangon edustalla 2.10.2019
Merivoimat on yhdessä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa suorittanut hylkysaneerausoperaation Hangon edustalla. Lokakuun alussa valmistuneessa saneerauksessa poistettiin öljy Hangon edustalla uponneesta ruoppaajasta.
Lue lisää
Suomen aluevesien hylkyriskejä selvitetään 17.7.2019
Juuri käynnistyneessä tutkimushankkeessa kartoitetaan Suomen aluevesillä sellaisia hylkykohteita, jotka saattavat pilata ympäristöä, jos niissä oleva öljy pääsee ruostuvien tankkien läpi mereen. Samalla selvitetään, millainen öljynpoisto kulloiseenkin tapaukseen soveltuisi ja poistetaan öljy muutamasta riskikohteesta.
Lue lisää
Julkaistu 13.10.2022 klo 13.51, päivitetty 9.11.2022 klo 10.36